cennik tablica-informacyjna kontakt jak dojechać
nasze usługi Kardiologia dorośli Diagnostyka i leczenie bezdechu sennego

Diagnostyka i leczenie bezdechu sennego

Obturacyjny bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny to choroba spowodowana powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania (bezdechów) lub jego znacznego spłycenia (hipowentylacji). Bezdech to przerwa w oddychaniu trwająca dłużej niż 10 sekund.

WAŻNA INFORMACJA !

Pacjent  zgłaszający się do Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Medikard, otrzymuje urządzenie poligraficzne wielkości smartfona, instrukcję i krótkie szkolenie. W domu, przed snem, należy samodzielnie uruchomić urządzenie.

Rozpoznanie choroby i ocena stopnia jej ciężkości wymaga określenia liczby bezdechów i epizodów hipowentylacji na godzinę snu, czyli tak zwanej AHI (apnoea-hipopnea index).

Do 5 bezdechów na godzinę uznaje się za granicę normy.

Bezdech senny rozpoznaje się, gdy AHI ≥5 i występują objawy choroby lub istotne choroby współistniejące (np. trudne do leczenia nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, przebyty udar), albo AHI ≥15 u niezależnie od objawów.

Objawy obturacyjnego bezdechu sennego

 • chrapanie, często głośne i z przerwami
 • nadmierna senność dzienna, zasypianie w ciągu dnia
 • stałe uczucie zmęczenia i niewyspania
 • problemy z koncentracją i pamięcią
 • zaburzenia potencji
 • poranne bóle głowy
 • zwiększone ryzyko wypadków komunikacyjnych

Czynniki rozwoju OBS

 • otyłość
 • obwód szyi ponad 43 cm (u mężczyzn)
 • nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych i twarzoczaszki
 • płeć- mężczyźni chorują częściej przed 50 rokiem życia , w starszych grupach wiekowych częstość choroby u kobiet i mężczyzn jest podobna
 • wiek — częstość występowania OBS zwiększa się z wiekiem, ale najcięższe postacie choroby występują w najmłodszych grupach wiekowych.
 • czynniki genetyczne — rodzinne występowanie otyłości i/lub zaburzeń budowy i czynności górnych dróg oddechowych
 • alkohol
 • palenie tytoniu
 • leki uspokajające i nasenne
 • niedoczynność tarczycy
 • akromegalia

Powikłania obturacyjnego bezdechu sennego

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • udar mózgu
 • zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność serca
 • nadciśnienie płucne
 • zaburzenia metaboliczne
 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • zaburzenia hormonalne
 • wypadki komunikacyjne
 • zaburzenia seksualne ( impotencja )

Rozpoznanie OBS

Schorzenie wymaga przeprowadzenia badania snu, objawy są bowiem nieswoiste i lekarz nie może na ich podstawie rozpoznać choroby.

Najdokładniejszym badaniem snu jest polisomnografia Badanie trwa cała noc. Stan pacjenta monitorowany jest przez zestaw czujników, oceniających wybrane parametry organizmu. Ograniczeniem jest koszt i stosunkowo mała dostępność badania. Z tego powodu opracowano prostsze badanie, tzw. poligrafię. Badanie obejmuje monitorowanie parametrów z wyłączeniem czynności mózgu (EEG). Do badań przesiewowych służą proste aparaty monitorujące pojedyncze parametry. W typowych przypadkach wystarcza do ustalenia rozpoznania.

W przeciwieństwie do polisomnografii można je wykonać w domu chorego.

Leczenie

Najlepszym standardem i najskuteczniejszą metodą leczenia jest wspomaganie oddychania stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (continuous positive airway pressure – CPAP). Aparat CPAP to maska zakładana na nos, połączona z urządzeniem wytwarzającym niewielkie dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Zabezpiecza to drożność dróg oddechowych w czasie snu i likwiduje bezdech, a przez to korzystnie wpływa na szkodliwe następstwa choroby: likwiduje chrapanie i senność dzienną, zwiększa zdolność koncentracji i zmniejsza ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw choroby.

U wybranych chorych stosuje się również leczenie ortodontyczne albo operacyjne. Leczenie ortodontyczne polega na ogół na stosowaniu aparatu wysuwającego żuchwę, który zakłada się na noc. Precyzyjna regulacja pozwala na nieznaczne wysunięcie żuchwy w stosunku do górnej szczęki, dzięki czemu zwiększa się napięcie mięśni gardła w czasie snu i eliminuje chrapanie oraz bezdechy. Aparat stosuje się u chorych z lekkim i umiarkowanie ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym (AHI <30) lub u chorych, którzy nie tolerują leczenia CPAP.

Leczenie operacyjne zalecane jest u pacjentów, u których stwierdza się nieprawidłowości anatomiczne w zakresie górnych dróg oddechowych – skrzywienie przegrody nosa upośledzające jego drożność lub inne istotne nieprawidłowości.

Wynik badania poligraficznego

Urządzenie rejestruje parametry oddychania w czasie snu, które następnie są przetwarzane i przedstawiane w formie wykresów.
Pierwszy wykres przedstawia przepływ powietrza przez drogi oddechowe.
Kolorowymi polami zaznaczono brak przepływu powietrza czyli BEZDECH. Pozostałe wykresy przedstawiają między innymi: utlenowanie krwi, ruchy klatki piersiowej i brzucha, tętno, nasilenie chrapania, pozycję ciała.

Lekarze z danej specjalizacji