cennik tablica-informacyjna kontakt jak dojechać
nasze usługi Kardiologia dorośli Test wysiłkowy / próba wysiłkowa

Test wysiłkowy / próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - test wysiłkowy

Spoczynkowe badanie EKG może być prawidłowe u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową.

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśni szkieletowych na tlen co prowadzi do przyspieszenia rytmu serca i wzrostu objętości krwi przepompowywanej przez serce. Wzrasta praca serca i zapotrzebowanie serca na tlen co jest realizowane przez zwiększony przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego.

U zdrowych osób wraz z obciążeniem serca zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego np. z powodu zwężenia tętnicy wieńcowej , powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Pojawiają się zmiany niedokrwienne w EKG, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić takie objawy jak  ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, zmęczenie.

Obciążenie wysiłkiem fizycznym polega na chodzeniu po bieżni ruchomej. Podczas wysiłku prowadzi się stałe monitorowanie EKG oraz wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego w odstępach 3 minutowych. W zależności od protokołu badania co określony czas zwiększa się szybkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni. Optymalnie wysiłek jest kontynuowany do osiągnięcia 85 % maksymalnej  wartości tętna dla danego wieku. W każdej chwili badanie może zostać przerwane na prośbę pacjenta lub z powodów medycznych. Po zakończeni wysiłku następuje  5 – 10 minutowa  faza odpoczynku podczas której również monitoruje się pracę serca za pomocą EKG.

Pacjent otrzymuje wynik badania w formie papierowego zapisu wraz z interpretacją badania przez lekarza kardiologa.

Przygotowanie do badania:

 • pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed testem
 • po konsultacji z lekarzem powinno się odstawić w miarę możliwości leki mogące utrudnić interpretację badania
 • badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza kardiologa

Zastosowanie:

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
 • ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
 • ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
 • kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
 • ocena tolerancji wysiłku u wybranych pacjentów z wadami zastawkowymi serca.
 • kwalifikacja do wyczynowego uprawiania sportu

Przeciwskazania:

 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • kardiomiopatia przerostowa
 • zwężenie lewego ujście tętniczego (stenoza aortalna)
 • nadciśnienie płucne
 • groźne zaburzenia rytmu serca
 • zatorowość płucna i/lub obwodowa
 • zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV)
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia
 • tętniak aorty
 • ostre choroby zapalne
 • zaawansowane choroby ogólnoustrojowe
 • choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu
 • frakcja wyrzutowa poniżej 30%
 • brak zgody pacjenta
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Lekarze z danej specjalizacji