cennik tablica-informacyjna kontakt jak dojechać
nasze usługi Kardiologia dorośli Usg / echo serca dorosłych

Usg / echo serca dorosłych

Echokardiografia - Echo serca

Jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje się za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową, która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonywać wielu pomiarów i  wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca.

Rejestrację echokardiogramu przez ścianę klatki piersiowej dokonuje się u pacjenta leżącego płasko na lewym boku z lewą ręką założoną za kark. Głowica ultradźwiękowa jest przyłożona do klatki piersiowej. W miejscu przyłożenia głowicy na powierzchni skóry rozprowadza się wodorozpuszczalny żel celem poprawy przewodnictwa ultradźwięków

Właściwe uwidocznienie struktur serca może być czasami trudne u osób otyłych, z chorobami płuc lub deformacją klatki piersiowej .

Zastosowanie echokardiografii:

Badanie traw 10 - 30 minut, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego badania nawet dla kobiet w ciąży i dzieci.

 • diagnostyka i monitorowanie wad zastawkowych serca
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
 • ocena morfologii i funkcji serca u pacjentów z chorobą wieńcową, szczególnie po zawale serca
 • ocena i monitorowanie czynności serca u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
 • diagnostyka szmerów sercowych
 • podejrzenie choroby osierdzia, wad przeciekowych
 • podejrzenie infekcyjnego zapalania wsierdzia, skrzepliny, guza serca
 • podejrzenie choroby aorty piersiowej
 • ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
 • diagnostyka chorych po omdleniach
 • diagnostyka chorych z zaburzeniami rytmu serca
 • ocena serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 • diagnostyka chorych po epizodzie niedokrwienia mózgu – poszukiwanie źródeł zatorowości sercowopochodnej
 • ocena serca u pacjentów onkologicznych leczonych lub kwalifikowanych do chemioterapii
 • badanie przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu sercowo-naczyniowego
 • cena serca u chorych w ciężkim stanie lub po ciężkim urazie
 • ocena serca u osób z czynnikami ryzyka przez zabiegami operacyjny

Lekarze z danej specjalizacji