Zapisz się na badanie echokardiografi (echo serca) w Medikard. Skorzystaj z najlepszej opieki zdrowotnej i wybierz profesjonalną klinikę medyczną. Zapraszamy.

Echo serca Płock

USG / Echo serca dorosłych

Echo serca Płock

Jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje się za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową, która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonywać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca.

Rejestrację echokardiogramu przez ścianę klatki piersiowej dokonuje się u pacjenta leżącego płasko na lewym boku z lewą ręką założoną za kark. Głowica ultradźwiękowa jest przyłożona do klatki piersiowej. W miejscu przyłożenia głowicy na powierzchni skóry rozprowadza się wodorozpuszczalny żel celem poprawy przewodnictwa ultradźwięków

Właściwe uwidocznienie struktur serca może być czasami trudne u osób otyłych, z chorobami płuc lub deformacją klatki piersiowej .

Zastosowanie echokardiografii:

Badanie traw 10 - 30 minut, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego badania nawet dla kobiet w ciąży i dzieci.

• diagnostyka i monitorowanie wad zastawkowych serca
• kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
• ocena morfologii i funkcji serca u pacjentów z chorobą wieńcową, szczególnie po zawale serca
• ocena i monitorowanie czynności serca u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
• diagnostyka szmerów sercowych
• podejrzenie choroby osierdzia, wad przeciekowych
• podejrzenie infekcyjnego zapalania wsierdzia, skrzepliny, guza serca
• podejrzenie choroby aorty piersiowej
• ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
• diagnostyka chorych po omdleniach
• diagnostyka chorych z zaburzeniami rytmu serca
• ocena serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym
• diagnostyka chorych po epizodzie niedokrwienia mózgu – poszukiwanie źródeł zatorowości sercowopochodnej
• ocena serca u pacjentów onkologicznych leczonych lub kwalifikowanych do chemioterapii
• badanie przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu sercowo-naczyniowego
• cena serca u chorych w ciężkim stanie lub po ciężkim urazie
• ocena serca u osób z czynnikami ryzyka przez zabiegami operacyjny

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Szpernal

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

Echo serca dziecka Płock

USG / Echo serca dziecka

Echokardiografia jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje sie za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową , która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca .

Badanie jest bezbolesne i nie związane z żadnym ryzykiem zdrowotnym dla Małego Pacjenta. W razie potrzeby badanie można powtarzać.

Badanie Usg/echo serca umożliwia:

• ocenę budowy i działanie zastawek serca
• pomiar wielkości i pracy komór serca
• diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego
• zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym

Wskazania do wykonania badania:

• zaburzenia rytmu serca
• szmery serca u dzieci i młodzieży
• wrodzone i nabyte wady serca
• weryfikacja nieprawidłowego wyniku badania EKG
• po przebytych zabiegach kardiologicznych
• monitorowanie leczenia farmakologicznego

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnych przygotowań
• małe dziecko powinno być najedzone
• można zabrać ze sobą ulubione zabawki dziecka
• należy zabrać zgromadzoną dokumentację medyczna i wcześniejsze badania USG

Przebieg badania:

• Mały Pacjent badany jest w pozycji leżącej na kozetce, na wznak lub na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną częścią ciała
• dziecko ma odsłoniętą klatkę piersiową
• na głowicę aparatu USG nakładany jest specjalny żel
• głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca
• obraz serca jest pokazywany na monitorze, nagrywany, a następnie poddawany ocenie kardiologa
• w czasie badania rodzic może cały czas przebywać przy dziecku

Badanie trawa od kilkunastu minut do pół godziny

Lekarze z danej specjalizacji

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska