Szukasz najlepszego kardiologa dziecięcego? Sprawdź ofertę placówki Medikard i zapisz swoje dziecko na badanie lekarskie. Zadzwoń i umów wizytę już dziś.

kardiolog dla dzieci płock

Konsultacja telefoniczna kardiologa dziecięcego i pediatry

kardiolog dla dzieci płock

Konsultacja telefoniczna kardiologa dziecięcego i pediatry

Potrzebujesz specjalistycznej i szybkiej porady lekarza kardiologa dziecięcego i pediatry? Nie chcesz dojeżdżać kilkunastu kilometrów albo czekać na poradę tygodniami? Dzięki naszej usłudze możesz teraz szybko i bez wychodzenia z domu skonsultować objawy przez telefon.

Szybki kontakt z lekarzem

Realizacja wizyty już w ciągu 2 h od umówienia i opłacenia,

Bezpieczne konsultacje lekarza kardiologa dziecięcego i pediatry,

Bezpieczne konsultacje lekarza kardiologa
dziecięcego i pediatry,

Recepty, zwolnienia lekarskie

Recepty, zwolnienia lekarskie,

Dostępność z każdego miejsca.

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska

kardiolog dla dzieci płock

Konsultacja lekarza kardiologa dziecięcego

Kardiolog dziecięcy Płock

Konsultacje kardiologiczne dla dzieci i młodzieży wykonuje lekarz pediatra ze specjalizacją kardiologii dziecięcej. Badanie lekarskie obejmuje wywiad od rodziców, badanie dziecka, w tym osłuchiwanie serca. Celem diagnostyki szmerów sercowych lub innych objawów, których przyczyną mogą być wrodzone wady serca, wykonujemy na miejscu dzieciom USG/ECHO serca.

Ponadto wykonujemy badania: EKG, Testy wysiłkowe, 24- godz. EKG met. HOLTERA.

Najczęstsze objawy wrodzonych wad serca u dzieci:

• szmery w sercu
• sinica centralna
• duszności i zaburzenia oddychania
• częste infekcje układu oddechowego
• zła tolerancja wysiłku i szybkie męczenie się
• omdlenia
• kołatania serca
• bóle w klatce piersiowej
• niedostateczny przyrost masy ciała
• powiększenie wątroby
• niesymetryczne tętno na kończynach
• deformacje klatki piersiowej
• zaburzenia połykania

Lekarze z danej specjalizacji

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska

Pomiar ciśnienia tętniczego Płock

Pomiar ciśnienia tętniczego

Pomiar ciśnienia tętniczego Płock

Jednym z parametrów określających stan układu krążenia jest ciśnienie tętnicze, czyli nacisk, jaki wywiera krew na ścianki tętnic. Podział obejmuje ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, związany jest z pracą serca, z jego kurczeniem się i rozkurczaniem.

Przed badaniem Mały Pacjent powinien spokojnie siedzieć przez 5–10 minut. Pomiaru dokonuje się u dziecka siedzącego z podpartymi na oparciu krzesła plecami, stopami opartymi na podłodze. Zaleca się pomiar na prawym ramieniu.

Dokonuje się trzykrotnego pomiaru w odstępach 1–2 minutowych. Klasyfikacja ciśnienia tętniczego zależy od płci, wieku i wzrostu dziecka .

Badanie jest bezbolesne.

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska

EKG z opisem Płock

EKG z opisem

EKG z opisem Płock

Elektokardiogram EKG

Jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowaną z powierzchni ciała za pomocą 10 elektrod umieszczonych na klatce piersiowej i kończynach.

Jest to podstawowe badanie diagnostyczne mające zastosowanie we wszystkich chorobach serca.

Badanie trwa około 5-10 minut, nie wymaga specjalnego przygotowania przez Pacjenta.

Zastosowanie EKG:

• diagnostyka choroby wieńcowej
• diagnostyka zaburzeń rytmu serca i przewodzenia
• ocena funkcji stymulatora serca
• diagnostyka niewydolności serca

EKG nie jest niezawodnym kryterium rozpoznania choroby.
Istnieje możliwość prawidłowego elektrokardiogramu przy schorzeniach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

próba wysiłkowa Płock

Test wysiłkowy / Próba wysiłkowa

próba wysiłkowa Płock

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - test wysiłkowy

Spoczynkowe badanie EKG może być prawidłowe u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową.

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśni szkieletowych na tlen co prowadzi do przyspieszenia rytmu serca i wzrostu objętości krwi przepompowywanej przez serce. Wzrasta praca serca i zapotrzebowanie serca na tlen co jest realizowane przez zwiększony przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego.

U zdrowych osób wraz z obciążeniem serca zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego np. z powodu zwężenia tętnicy wieńcowej , powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Pojawiają się zmiany niedokrwienne w EKG, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić takie objawy jak ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, zmęczenie.

Obciążenie wysiłkiem fizycznym polega na chodzeniu po bieżni ruchomej. Podczas wysiłku prowadzi się stałe monitorowanie EKG oraz wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego w odstępach 3 minutowych. W zależności od protokołu badania co określony czas zwiększa się szybkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni. Optymalnie wysiłek jest kontynuowany do osiągnięcia 85 % maksymalnej wartości tętna dla danego wieku. W każdej chwili badanie może zostać przerwane na prośbę pacjenta lub z powodów medycznych. Po zakończeni wysiłku następuje 5 – 10 minutowa faza odpoczynku podczas której również monitoruje się pracę serca za pomocą EKG.

Pacjent otrzymuje wynik badania w formie papierowego zapisu wraz z interpretacją badania przez lekarza kardiologa.

Przygotowanie do badania:

• pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed testem
• po konsultacji z lekarzem powinno się odstawić w miarę możliwości leki mogące utrudnić interpretację badania
• badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza kardiologa

Zastosowanie

• diagnostyka bólów w klatce piersiowej
• ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
• ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
• kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
• kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca
• diagnostyka zaburzeń rytmu serca
• ocena tolerancji wysiłku u wybranych pacjentów z wadami zastawkowymi serca.
• kwalifikacja do wyczynowego uprawiania sportu

Przeciwskazania

• świeży zawał mięśnia sercowego
• niestabilna choroba wieńcowa
• kardiomiopatia przerostowa
• zwężenie lewego ujście tętniczego (stenoza aortalna)
• nadciśnienie płucne
• groźne zaburzenia rytmu serca
• zatorowość płucna i/lub obwodowa
• zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV)
• zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia
• tętniak aorty
• ostre choroby zapalne
• zaawansowane choroby ogólnoustrojowe
• choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu
• frakcja wyrzutowa poniżej 30%
• brak zgody pacjenta
• niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

Holter EKG Płock

Holter EKG

Holter EKG Płock

24 - godzinne EKG metodą Holtera

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu Ekg. Aparat do badania metodą Holtera wygląda jak walkman. Przytwierdza się go do paska w talii. Odchodzi od niego 5 elektrod, które lekarz przykleja na lewej piersi, wokół serca. Wcześniej odtłuszcza ją spirytusem lub eterem. Mężczyźni muszą to miejsce wygolić.

W trakcie badania należy wykonywać wszystkie codzienne czynności , tak aby badanie było wiarygodne. Wskazane jest prowadzić dziennik i zapisywać objawy (np. kołatanie serca, zawroty głowy, duszności).

Zaletą badania holterowskiego w porównaniu z innymi metodami diagnozowania jest to, że pokazuje pracę serca również w czasie snu.

Co jakiś czas Pacjent powinien sprawdzać, czy elektrody są przyklejone do skóry i połączone z aparatem. Gdyby się odkleiły, należy je ponownie przykleić, w tych samych miejscach, plastrem bez opatrunku. Jeśli odłączy się przewód od Holtera, trzeba ponownie go wcisnąć (końcówka działa jak zatrzask).

Z aparatem HOLTERA nie możemy się kąpać!
Badanie nie boli, jest całkowicie bezpiecznie i nieinwazyjne ,nie narusza tkanek ciała .

Po 24 godzinach ( zapis może trwać nawet 48 godzin) aparat jest zdejmowany w pracowni holterowskiej a zapisane dane są oceniane i analizowane przez kardiologa. Zapis z karty pamięci danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez lekarza za pomocą specjalistycznego programu komputerowego.

Pacjent otrzymuje wynik w formie papierowej wraz z interpretacją badania przez kardiologa.

Wskazania do badania:

• ocena objawów, które mogą byś skutkiem zaburzeń rytmu serca
• kołatania serca
• omdlenia
• stany przedomdleniowe
• zawroty głowy nieustalonego pochodzenia
• ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
• ocena funkcji sztucznego rozrusznika serca lub wszczepionego kardiowertera-defibrylatora
• diagnostyka bólów w klatce piersiowej

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

kardiolog dla dzieci płock

Konsultacja lekarza pediatry

Łukasz Pacek

Konsultacje pediatryczne dla dzieci i młodzieży wykonuje lekarz pediatra z wieloletnią praktyką pracy w oddziale dziecięcym i doświadczeniem w opiece ambulatoryjnej nad dziećmi.

Prowadzimy diagnostykę i leczenie ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego, a także poradnictwo w zakresie prawidłowej opieki nad dziećmi, ich odżywiania i radzenia sobie z wieloma innymi problemami, jakie spotykamy wychowując nasze dziecko.

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska

Echo serca dziecka Płock

USG / Echo serca dziecka

Echokardiografia jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje sie za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową , która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca .

Badanie jest bezbolesne i nie związane z żadnym ryzykiem zdrowotnym dla Małego Pacjenta. W razie potrzeby badanie można powtarzać.

Badanie Usg/echo serca umożliwia:

• ocenę budowy i działanie zastawek serca
• pomiar wielkości i pracy komór serca
• diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego
• zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym

Wskazania do wykonania badania:

• zaburzenia rytmu serca
• szmery serca u dzieci i młodzieży
• wrodzone i nabyte wady serca
• weryfikacja nieprawidłowego wyniku badania EKG
• po przebytych zabiegach kardiologicznych
• monitorowanie leczenia farmakologicznego

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnych przygotowań
• małe dziecko powinno być najedzone
• można zabrać ze sobą ulubione zabawki dziecka
• należy zabrać zgromadzoną dokumentację medyczna i wcześniejsze badania USG

Przebieg badania:

• Mały Pacjent badany jest w pozycji leżącej na kozetce, na wznak lub na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną częścią ciała
• dziecko ma odsłoniętą klatkę piersiową
• na głowicę aparatu USG nakładany jest specjalny żel
• głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca
• obraz serca jest pokazywany na monitorze, nagrywany, a następnie poddawany ocenie kardiologa
• w czasie badania rodzic może cały czas przebywać przy dziecku

Badanie trawa od kilkunastu minut do pół godziny

Lekarze z danej specjalizacji

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska