hematolog płock

Konsultacja z zakresu diagnozowania chorób: białaczki szpikowe i limfatyczne, niedokrwistość, nadpłytkowość, mastocytoza, pierwotne włóknienie szpiku, czerwienica prawdziwa, rozmaite chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, zespół hemofagocytowy, skazy krwotoczne, niedobory odporności.

Lekarze z danej specjalizacji

USG ortopedyczne Dzieci

lek. Jerzy Pomirski