Echokardiografia jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje sie za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową , która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca .

Badanie jest bezbolesne i nie związane z żadnym ryzykiem zdrowotnym dla Małego Pacjenta. W razie potrzeby badanie można powtarzać.

Badanie Usg/echo serca umożliwia:

• ocenę budowy i działanie zastawek serca
• pomiar wielkości i pracy komór serca
• diagnostykę wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego
• zdiagnozowanie obecności płynu w worku osierdziowym

Wskazania do wykonania badania:

• zaburzenia rytmu serca
• szmery serca u dzieci i młodzieży
• wrodzone i nabyte wady serca
• weryfikacja nieprawidłowego wyniku badania EKG
• po przebytych zabiegach kardiologicznych
• monitorowanie leczenia farmakologicznego

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnych przygotowań
• małe dziecko powinno być najedzone
• można zabrać ze sobą ulubione zabawki dziecka
• należy zabrać zgromadzoną dokumentację medyczna i wcześniejsze badania USG

Przebieg badania:

• Mały Pacjent badany jest w pozycji leżącej na kozetce, na wznak lub na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną częścią ciała
• dziecko ma odsłoniętą klatkę piersiową
• na głowicę aparatu USG nakładany jest specjalny żel
• głowicę przykłada się pod różnymi kątami do klatki piersiowej w okolicy serca
• obraz serca jest pokazywany na monitorze, nagrywany, a następnie poddawany ocenie kardiologa
• w czasie badania rodzic może cały czas przebywać przy dziecku

Badanie trawa od kilkunastu minut do pół godziny

Lekarze z danej specjalizacji

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska