Pomiar ciśnienia tętniczego Płock

Jednym z parametrów określających stan układu krążenia jest ciśnienie tętnicze, czyli nacisk, jaki wywiera krew na ścianki tętnic. Podział obejmuje ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, związany jest z pracą serca, z jego kurczeniem się i rozkurczaniem.

Przed badaniem Mały Pacjent powinien spokojnie siedzieć przez 5–10 minut. Pomiaru dokonuje się u dziecka siedzącego z podpartymi na oparciu krzesła plecami, stopami opartymi na podłodze. Zaleca się pomiar na prawym ramieniu.

Dokonuje się trzykrotnego pomiaru w odstępach 1–2 minutowych. Klasyfikacja ciśnienia tętniczego zależy od płci, wieku i wzrostu dziecka .

Badanie jest bezbolesne.

Kardiolog dziecięcy Płock

lek.med. Joanna Sulkowska