Profesjonalny gabinet kardiologiczny dla dorosłych w Medikard. Kliknij i sprawdź naszą ofertę. Skorzystaj z najlepszej opieki kardiologicznej. Zapraszamy.

Kardiolog Płock

Konsultacje lekarzy kardiologów

Kardiolog Płock

Konsultacjia kardiologiczna obejmuje diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego. Na miejscu wykonujemy badania: USG/ECHO serca, EKG, Testy wysiłkowe, 24-godzinne EKG metodą HOLTERA.

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

Usg Doppler Płock

Usg Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

Badanie USG – Doppler jest jedną z metod diagnostyki naczyń domózgowych, bezbolesną i bezpieczną. Wykorzystywane jest przede wszystkim do oceny chorych, u których stwierdza się występowanie objawów neurologicznych, mogących wynikać z nieprawidłowości w obrębie tętnic szyjnych. Badanie to ma na celu wyodrębnienie grupy tych pacjentów, którzy ze względu na znaczne nasilenie zmian mogą odnieść korzyści z leczenia operacyjnego. Chorzy z mniejszym stopniem zwężenia mogą być poddani leczeniu zachowawczemu, oraz monitorowaniu postępu choroby. Badanie można wykonywać u pacjentów bezobjawowych jako metodę przesiewową oceny ryzyka sercowo – naczyniowego. Choroba tętnic jest zazwyczaj stanem uogólnionym, choć w zmiennym stopniu dotykać może różnych obszarów unaczynienia tętniczego. Naczynia szyjne stanowią dogodny model służący do oceny całego układu tętniczego. Ocena tętnic szyjnych z pomiarem grubości kompleksu intima – media pozwala wyodrębnić grupę pacjentów z podwyższonym ryzykiem zdarzenia sercowo – naczyniowego / zawału serca, udaru mózgu, nagłego zgonu sercowego/. Kolejną grupą chorych u których wykonuje się to badanie są pacjenci po zabiegach na tętnicach szyjnych / endarterektomie, stentowanie/, zwłaszcza ci u których podejrzewamy powikłania zabiegu. USG Doppler tętnic szyjnych znajduje także zastosowanie po przebytych urazach szyi w wyniku których mogło dojść do uszkodzenia naczyń dogłowowych /tętniaki, rozwarstwienia/.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

• bóle i zawroty głowy
• szumy uszne
• zaburzenia równowagi
• zaburzenia pamięci
• zaburzenia widzenia
• inne objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie mózgu
• przebyty udar mózgu
• miażdżyca
• stan po urazach szyi
• stan po operacjach tętnic szyjnych
• ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
• szmery nad tętnicami szyjnymi
• tętniące masy w obrębie szyi
• badania przesiewowe

W trakcie badania lekarz ocenia:

• morfologię tętnic
• wygląd kompleksu błony wewnętrznej i środkowej /intima – media complex/ , oraz dokonuje pomiarów grubości
• lokalizację, kształt, wielkość i echogeniczność zmian miażdżycowych
• ocenia widma przepływu krwi w uwidocznionych tętnicach

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
• przed badaniem należy zdjąć z szyi biżuterię
• należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań

Przebieg badania:

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach z nieco odgiętą głową, skręconą w kierunku przeciwnym od badanego. Na skórę nakłada się specjalny żel, który ułatwia przenikanie fali ultradźwiękowej, oraz przesuwanie głowicy ultrasonograficznej. Przesuwając głowicę po skórze lekarz uwidacznia badane tętnice. Podczas badania wykorzystywane jest zjawisko odbicia (i pochłaniania) fali ultradźwiękowej, oraz efekt Dopplera. Komputer odczytuje, analizuje i przetwarza dane wysyłane za pośrednictwem głowicy, oraz przedstawia je na monitorze w postaci obrazów/ i dźwięków/. Ultrasonografista analizuje uzyskane informacje i formułuje wnioski.

Badanie trwa ok. 15 minut

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Alicja Siwko

lek. med. Alicja Siwko

EKG z opisem Płock

EKG z opisem

EKG z opisem Płock

Elektokardiogram EKG

Jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowaną z powierzchni ciała za pomocą 10 elektrod umieszczonych na klatce piersiowej i kończynach.

Jest to podstawowe badanie diagnostyczne mające zastosowanie we wszystkich chorobach serca.

Badanie trwa około 5-10 minut, nie wymaga specjalnego przygotowania przez Pacjenta.

Zastosowanie EKG:

• diagnostyka choroby wieńcowej
• diagnostyka zaburzeń rytmu serca i przewodzenia
• ocena funkcji stymulatora serca
• diagnostyka niewydolności serca

EKG nie jest niezawodnym kryterium rozpoznania choroby.
Istnieje możliwość prawidłowego elektrokardiogramu przy schorzeniach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

próba wysiłkowa Płock

Test wysiłkowy / Próba wysiłkowa

próba wysiłkowa Płock

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - test wysiłkowy

Spoczynkowe badanie EKG może być prawidłowe u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową.

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśni szkieletowych na tlen co prowadzi do przyspieszenia rytmu serca i wzrostu objętości krwi przepompowywanej przez serce. Wzrasta praca serca i zapotrzebowanie serca na tlen co jest realizowane przez zwiększony przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego.

U zdrowych osób wraz z obciążeniem serca zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego np. z powodu zwężenia tętnicy wieńcowej , powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Pojawiają się zmiany niedokrwienne w EKG, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić takie objawy jak ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, zmęczenie.

Obciążenie wysiłkiem fizycznym polega na chodzeniu po bieżni ruchomej. Podczas wysiłku prowadzi się stałe monitorowanie EKG oraz wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego w odstępach 3 minutowych. W zależności od protokołu badania co określony czas zwiększa się szybkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni. Optymalnie wysiłek jest kontynuowany do osiągnięcia 85 % maksymalnej wartości tętna dla danego wieku. W każdej chwili badanie może zostać przerwane na prośbę pacjenta lub z powodów medycznych. Po zakończeni wysiłku następuje 5 – 10 minutowa faza odpoczynku podczas której również monitoruje się pracę serca za pomocą EKG.

Pacjent otrzymuje wynik badania w formie papierowego zapisu wraz z interpretacją badania przez lekarza kardiologa.

Przygotowanie do badania:

• pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed testem
• po konsultacji z lekarzem powinno się odstawić w miarę możliwości leki mogące utrudnić interpretację badania
• badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza kardiologa

Zastosowanie

• diagnostyka bólów w klatce piersiowej
• ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
• ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
• kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
• kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca
• diagnostyka zaburzeń rytmu serca
• ocena tolerancji wysiłku u wybranych pacjentów z wadami zastawkowymi serca.
• kwalifikacja do wyczynowego uprawiania sportu

Przeciwskazania

• świeży zawał mięśnia sercowego
• niestabilna choroba wieńcowa
• kardiomiopatia przerostowa
• zwężenie lewego ujście tętniczego (stenoza aortalna)
• nadciśnienie płucne
• groźne zaburzenia rytmu serca
• zatorowość płucna i/lub obwodowa
• zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV)
• zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia
• tętniak aorty
• ostre choroby zapalne
• zaawansowane choroby ogólnoustrojowe
• choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu
• frakcja wyrzutowa poniżej 30%
• brak zgody pacjenta
• niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

Event Holter Płock

Event Holter (zdarzeniowy)

Event Holter Płock

Event Holter jest rozwiązaniem skierowanym dla Pacjentów wymagających diagnostyki i stałego monitorowania kardiologicznego. W przeciwieństwie do tradycyjnego 24 -godzinnego badania EKG, badanie event holter polega na wielokrotnej rejestracji fragmentów EKG, które wiążą sie z okreslonymi objawami.

Pacjent przez tydzień jest podłączony do aparatu podczas wykonywania codziennych czynności oraz w nocy w czasie snu. W momencie, kiedy następuje tzw.incydent lub jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia, Pacjent nasiska przycisk i odbywa się rejestracja badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania , mężczyżni z bardzo zarośniętą klatką piersiowa powinni zgolić włosy

Holter EKG Płock

Holter EKG

Holter EKG Płock

24 - godzinne EKG metodą Holtera

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu Ekg. Aparat do badania metodą Holtera wygląda jak walkman. Przytwierdza się go do paska w talii. Odchodzi od niego 5 elektrod, które lekarz przykleja na lewej piersi, wokół serca. Wcześniej odtłuszcza ją spirytusem lub eterem. Mężczyźni muszą to miejsce wygolić.

W trakcie badania należy wykonywać wszystkie codzienne czynności , tak aby badanie było wiarygodne. Wskazane jest prowadzić dziennik i zapisywać objawy (np. kołatanie serca, zawroty głowy, duszności).

Zaletą badania holterowskiego w porównaniu z innymi metodami diagnozowania jest to, że pokazuje pracę serca również w czasie snu.

Co jakiś czas Pacjent powinien sprawdzać, czy elektrody są przyklejone do skóry i połączone z aparatem. Gdyby się odkleiły, należy je ponownie przykleić, w tych samych miejscach, plastrem bez opatrunku. Jeśli odłączy się przewód od Holtera, trzeba ponownie go wcisnąć (końcówka działa jak zatrzask).

Z aparatem HOLTERA nie możemy się kąpać!
Badanie nie boli, jest całkowicie bezpiecznie i nieinwazyjne ,nie narusza tkanek ciała .

Po 24 godzinach ( zapis może trwać nawet 48 godzin) aparat jest zdejmowany w pracowni holterowskiej a zapisane dane są oceniane i analizowane przez kardiologa. Zapis z karty pamięci danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez lekarza za pomocą specjalistycznego programu komputerowego.

Pacjent otrzymuje wynik w formie papierowej wraz z interpretacją badania przez kardiologa.

Wskazania do badania:

• ocena objawów, które mogą byś skutkiem zaburzeń rytmu serca
• kołatania serca
• omdlenia
• stany przedomdleniowe
• zawroty głowy nieustalonego pochodzenia
• ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
• ocena funkcji sztucznego rozrusznika serca lub wszczepionego kardiowertera-defibrylatora
• diagnostyka bólów w klatce piersiowej

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

Holter ABPM Płock

Holter ABPM

Łukasz Pacek

Holter ciśnieniowy (ABPM)

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, niewydolność serca udar mózgu i zaburzenia funkcji nerek, retinopatia, miażdżyca tętnic obwodowych.

Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca.

Ciśnienie tętnicze ma swój rytm dobowy. Fizjologicznie w godzinach nocnych ciśnienie tętnicze jest niższe niż dzienne o 10 – 20 % - taki prawidłowy profil ciśnienia nazywamy DIPPER. Nieprawidłowy profil dobowego ciśnienia tętniczego zwiększa ryzyko powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

NON-DIPPER - spadek ciśnienia tętniczego w nocy jest mniejszy niż 10 %

REVERSE-DIPPER - wzrost ciśnienia tętniczego w nocy

EXTREME-DIPPER - spadek ciśnienia w nocy jest większy niż 20 %

Korzyści wynikające z wykonania badania ABPM:

• Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby

• ABPM jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków

• Umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego

• Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia, w trakcie normalnego funkcjonowania Pacjenta, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań w trakcie wizyty lekarskiej

• nadciśnienie białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. W trakcie wizyty ciśnienie tętnicze jest podwyższone RR > 140/90 mmHg , natomiast w ABPM prawidłowe

• nadciśnienie „maskowane”, które wymaga leczenia. W trakcie wizyty lekarskiej ciśnienie tętnicze jest prawidłowe tj. RR < 140/90, natomiast w ABPM jest podwyższone

Wykonanie badania ABPM należy rozważyć gdy: stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, oraz w domu

• podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
• podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę

Na czym polega całodobowe badanie ciśnienia

Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Przygotowanie do badania:

• należy założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
• przed założeniem rejestratora należy odpocząć 15-30 minut
• przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa
• przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwykłej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności. Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania.

Jak zachowywać się podczas badania:

• w dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa
• należy prowadzić normalny tryb życia

Podobnie, jak w przypadku innych badań diagnostycznych, badanie ABPM z reguły wykonuje się na zlecenie lekarza w określonych sytuacjach klinicznych. Jednak, ponieważ badanie ABPM jest bezpieczną, nieinwazyjna techniką, może być wykonane na życzenie pacjenta, bez skierowania od lekarza.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

Leczenie bezdechu sennego Płock

Diagnostyka i leczenie bezdechu sennego

Leczenie bezdechu sennego Płock

Obturacyjny bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny to choroba spowodowana powtarzającymi się wielokrotnie w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania (bezdechów) lub jego znacznego spłycenia (hipowentylacji). Bezdech to przerwa w oddychaniu trwająca dłużej niż 10 sekund.

WAŻNA INFORMACJA !

Pacjent zgłaszający się do Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Medikard, otrzymuje urządzenie poligraficzne wielkości smartfona, instrukcję i krótkie szkolenie. W domu, przed snem, należy samodzielnie uruchomić urządzenie.

Rozpoznanie choroby i ocena stopnia jej ciężkości wymaga określenia liczby bezdechów i epizodów hipowentylacji na godzinę snu, czyli tak zwanej AHI (apnoea-hipopnea index).

Do 5 bezdechów na godzinę uznaje się za granicę normy.

Bezdech senny rozpoznaje się, gdy AHI ≥5 i występują objawy choroby lub istotne choroby współistniejące (np. trudne do leczenia nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, przebyty udar), albo AHI ≥15 u niezależnie od objawów.

Objawy obturacyjnego bezdechu sennego

• chrapanie, często głośne i z przerwami
• nadmierna senność dzienna, zasypianie w ciągu dnia
• stałe uczucie zmęczenia i niewyspania
• problemy z koncentracją i pamięcią
• zaburzenia potencji
• poranne bóle głowy
• zwiększone ryzyko wypadków komunikacyjnych

Czynniki rozwoju OBS

• otyłość
• obwód szyi ponad 43 cm (u mężczyzn)
• nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych i twarzoczaszki
• płeć- mężczyźni chorują częściej przed 50 rokiem życia , w starszych grupach wiekowych częstość choroby u kobiet i mężczyzn jest podobna
• wiek — częstość występowania OBS zwiększa się z wiekiem, ale najcięższe postacie choroby występują w najmłodszych grupach wiekowych.
• czynniki genetyczne — rodzinne występowanie otyłości i/lub zaburzeń budowy i czynności górnych dróg oddechowych
• alkohol
• palenie tytoniu
• leki uspokajające i nasenne
• niedoczynność tarczycy
• akromegalia

Powikłania obturacyjnego bezdechu sennego

• nadciśnienie tętnicze
• choroba wieńcowa
• udar mózgu
• zaburzenia rytmu serca
• niewydolność serca
• nadciśnienie płucne
• zaburzenia metaboliczne
• refluks żołądkowo-przełykowy
• zaburzenia hormonalne
• wypadki komunikacyjne
• zaburzenia seksualne ( impotencja )

Rozpoznanie OBS

Schorzenie wymaga przeprowadzenia badania snu, objawy są bowiem nieswoiste i lekarz nie może na ich podstawie rozpoznać choroby.

Najdokładniejszym badaniem snu jest polisomnografia Badanie trwa cała noc. Stan pacjenta monitorowany jest przez zestaw czujników, oceniających wybrane parametry organizmu. Ograniczeniem jest koszt i stosunkowo mała dostępność badania. Z tego powodu opracowano prostsze badanie, tzw. poligrafię. Badanie obejmuje monitorowanie parametrów z wyłączeniem czynności mózgu (EEG). Do badań przesiewowych służą proste aparaty monitorujące pojedyncze parametry. W typowych przypadkach wystarcza do ustalenia rozpoznania.

W przeciwieństwie do polisomnografii można je wykonać w domu chorego.

Leczenie

Najlepszym standardem i najskuteczniejszą metodą leczenia jest wspomaganie oddychania stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (continuous positive airway pressure – CPAP). Aparat CPAP to maska zakładana na nos, połączona z urządzeniem wytwarzającym niewielkie dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Zabezpiecza to drożność dróg oddechowych w czasie snu i likwiduje bezdech, a przez to korzystnie wpływa na szkodliwe następstwa choroby: likwiduje chrapanie i senność dzienną, zwiększa zdolność koncentracji i zmniejsza ryzyko wystąpienia niekorzystnych następstw choroby.

U wybranych chorych stosuje się również leczenie ortodontyczne albo operacyjne. Leczenie ortodontyczne polega na ogół na stosowaniu aparatu wysuwającego żuchwę, który zakłada się na noc. Precyzyjna regulacja pozwala na nieznaczne wysunięcie żuchwy w stosunku do górnej szczęki, dzięki czemu zwiększa się napięcie mięśni gardła w czasie snu i eliminuje chrapanie oraz bezdechy. Aparat stosuje się u chorych z lekkim i umiarkowanie ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym (AHI <30) lub u chorych, którzy nie tolerują leczenia CPAP.

Leczenie operacyjne zalecane jest u pacjentów, u których stwierdza się nieprawidłowości anatomiczne w zakresie górnych dróg oddechowych – skrzywienie przegrody nosa upośledzające jego drożność lub inne istotne

Wynik badania poligraficznego

Urządzenie rejestruje parametry oddychania w czasie snu, które następnie są przetwarzane i przedstawiane w formie wykresów.
Pierwszy wykres przedstawia przepływ powietrza przez drogi oddechowe.
Kolorowymi polami zaznaczono brak przepływu powietrza czyli BEZDECH. Pozostałe wykresy przedstawiają między innymi: utlenowanie krwi, ruchy klatki piersiowej i brzucha, tętno, nasilenie chrapania, pozycję ciała.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

Kardiolog Płock

Konsultacjia kardiologiczna obejmuje diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego. Na miejscu wykonujemy badania: USG/ECHO serca, EKG, Testy wysiłkowe, 24-godzinne EKG metodą HOLTERA.

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

Echo serca Płock

Usg / echo serca dorosłych

Jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje się za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową, która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonywać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca.

Rejestrację echokardiogramu przez ścianę klatki piersiowej dokonuje się u pacjenta leżącego płasko na lewym boku z lewą ręką założoną za kark. Głowica ultradźwiękowa jest przyłożona do klatki piersiowej. W miejscu przyłożenia głowicy na powierzchni skóry rozprowadza się wodorozpuszczalny żel celem poprawy przewodnictwa ultradźwięków

Właściwe uwidocznienie struktur serca może być czasami trudne u osób otyłych, z chorobami płuc lub deformacją klatki piersiowej .

Zastosowanie echokardiografii:

Badanie traw 10 - 30 minut, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego badania nawet dla kobiet w ciąży i dzieci.

diagnostyka i monitorowanie wad zastawkowych serca
kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
ocena morfologii i funkcji serca u pacjentów z chorobą wieńcową, szczególnie po zawale serca
ocena i monitorowanie czynności serca u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
diagnostyka szmerów sercowych
podejrzenie choroby osierdzia, wad przeciekowych
podejrzenie infekcyjnego zapalania wsierdzia, skrzepliny, guza serca
podejrzenie choroby aorty piersiowej
ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
diagnostyka chorych po omdleniach
diagnostyka chorych z zaburzeniami rytmu serca
ocena serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym
diagnostyka chorych po epizodzie niedokrwienia mózgu – poszukiwanie źródeł zatorowości sercowopochodnej
ocena serca u pacjentów onkologicznych leczonych lub kwalifikowanych do chemioterapii
badanie przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu sercowo-naczyniowego
cena serca u chorych w ciężkim stanie lub po ciężkim urazie
ocena serca u osób z czynnikami ryzyka przez zabiegami operacyjny

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Szpernal

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

EKG z opisem Płock

Elektokardiogram EKG

Jest graficzną prezentacją aktywności elektrycznej serca, rejestrowaną z powierzchni ciała za pomocą 10 elektrod umieszczonych na klatce piersiowej i kończynach.

Jest to podstawowe badanie diagnostyczne mające zastosowanie we wszystkich chorobach serca.

Badanie trwa około 5-10 minut, nie wymaga specjalnego przygotowania przez Pacjenta.

Zastosowanie EKG:

diagnostyka choroby wieńcowej
diagnostyka zaburzeń rytmu serca i przewodzenia
ocena funkcji stymulatora serca
diagnostyka niewydolności serca
EKG nie jest niezawodnym kryterium rozpoznania choroby.

Istnieje możliwość prawidłowego elektrokardiogramu przy schorzeniach kardiologicznych oraz nieprawidłowy zapis czynności elektrycznej przy prawidłowym stanie klinicznym.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

próba wysiłkowa Płock

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - test wysiłkowy

Spoczynkowe badanie EKG może być prawidłowe u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową.

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśni szkieletowych na tlen co prowadzi do przyspieszenia rytmu serca i wzrostu objętości krwi przepompowywanej przez serce. Wzrasta praca serca i zapotrzebowanie serca na tlen co jest realizowane przez zwiększony przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego.

U zdrowych osób wraz z obciążeniem serca zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego np. z powodu zwężenia tętnicy wieńcowej , powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Pojawiają się zmiany niedokrwienne w EKG, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić takie objawy jak ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, zmęczenie.

Obciążenie wysiłkiem fizycznym polega na chodzeniu po bieżni ruchomej. Podczas wysiłku prowadzi się stałe monitorowanie EKG oraz wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego w odstępach 3 minutowych. W zależności od protokołu badania co określony czas zwiększa się szybkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni. Optymalnie wysiłek jest kontynuowany do osiągnięcia 85 % maksymalnej wartości tętna dla danego wieku. W każdej chwili badanie może zostać przerwane na prośbę pacjenta lub z powodów medycznych. Po zakończeni wysiłku następuje 5 – 10 minutowa faza odpoczynku podczas której również monitoruje się pracę serca za pomocą EKG.

Pacjent otrzymuje wynik badania w formie papierowego zapisu wraz z interpretacją badania przez lekarza kardiologa.

Przygotowanie do badania:

pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed testem
po konsultacji z lekarzem powinno się odstawić w miarę możliwości leki mogące utrudnić interpretację badania
badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza kardiologa

Zastosowanie

diagnostyka bólów w klatce piersiowej
ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca
diagnostyka zaburzeń rytmu serca
ocena tolerancji wysiłku u wybranych pacjentów z wadami zastawkowymi serca.
kwalifikacja do wyczynowego uprawiania sportu

Przeciwskazania

świeży zawał mięśnia sercowego
niestabilna choroba wieńcowa
kardiomiopatia przerostowa
zwężenie lewego ujście tętniczego (stenoza aortalna)
nadciśnienie płucne
groźne zaburzenia rytmu serca
zatorowość płucna i/lub obwodowa
zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV)
zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia
tętniak aorty
ostre choroby zapalne
zaawansowane choroby ogólnoustrojowe
choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu
frakcja wyrzutowa poniżej 30%
brak zgody pacjenta
niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

Event Holter Płock

Event Holter jest rozwiązaniem skierowanym dla Pacjentów wymagających diagnostyki i stałego monitorowania kardiologicznego. W przeciwieństwie do tradycyjnego 24 -godzinnego badania EKG, badanie event holter polega na wielokrotnej rejestracji fragmentów EKG, które wiążą sie z okreslonymi objawami.

Pacjent przez tydzień jest podłączony do aparatu podczas wykonywania codziennych czynności oraz w nocy w czasie snu. W momencie, kiedy następuje tzw.incydent lub jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia, Pacjent nasiska przycisk i odbywa się rejestracja badania.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania , mężczyżni z bardzo zarośniętą klatką piersiowa powinni zgolić włosy

Holter EKG Płock

24 - godzinne EKG metodą Holtera

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu Ekg. Aparat do badania metodą Holtera wygląda jak walkman. Przytwierdza się go do paska w talii. Odchodzi od niego 5 elektrod, które lekarz przykleja na lewej piersi, wokół serca. Wcześniej odtłuszcza ją spirytusem lub eterem. Mężczyźni muszą to miejsce wygolić.

W trakcie badania należy wykonywać wszystkie codzienne czynności , tak aby badanie było wiarygodne. Wskazane jest prowadzić dziennik i zapisywać objawy (np. kołatanie serca, zawroty głowy, duszności).

Zaletą badania holterowskiego w porównaniu z innymi metodami diagnozowania jest to, że pokazuje pracę serca również w czasie snu.

Co jakiś czas Pacjent powinien sprawdzać, czy elektrody są przyklejone do skóry i połączone z aparatem. Gdyby się odkleiły, należy je ponownie przykleić, w tych samych miejscach, plastrem bez opatrunku. Jeśli odłączy się przewód od Holtera, trzeba ponownie go wcisnąć (końcówka działa jak zatrzask).

Z aparatem HOLTERA nie możemy się kąpać!
Badanie nie boli, jest całkowicie bezpiecznie i nieinwazyjne ,nie narusza tkanek ciała .

Po 24 godzinach ( zapis może trwać nawet 48 godzin) aparat jest zdejmowany w pracowni holterowskiej a zapisane dane są oceniane i analizowane przez kardiologa. Zapis z karty pamięci danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez lekarza za pomocą specjalistycznego programu komputerowego.

Pacjent otrzymuje wynik w formie papierowej wraz z interpretacją badania przez kardiologa.

Wskazania do badania:

ocena objawów, które mogą byś skutkiem zaburzeń rytmu serca
kołatania serca
omdlenia
stany przedomdleniowe
zawroty głowy nieustalonego pochodzenia
ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
ocena funkcji sztucznego rozrusznika serca lub wszczepionego kardiowertera-defibrylatora
diagnostyka bólów w klatce piersiowej

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

Łukasz Pacek

Holter ciśnieniowy (ABPM)

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, niewydolność serca udar mózgu i zaburzenia funkcji nerek, retinopatia, miażdżyca tętnic obwodowych.

Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca.

Ciśnienie tętnicze ma swój rytm dobowy. Fizjologicznie w godzinach nocnych ciśnienie tętnicze jest niższe niż dzienne o 10 – 20 % - taki prawidłowy profil ciśnienia nazywamy DIPPER. Nieprawidłowy profil dobowego ciśnienia tętniczego zwiększa ryzyko powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

NON-DIPPER - spadek ciśnienia tętniczego w nocy jest mniejszy niż 10 %

REVERSE-DIPPER - wzrost ciśnienia tętniczego w nocy

EXTREME-DIPPER - spadek ciśnienia w nocy jest większy niż 20 %

Korzyści wynikające z wykonania badania ABPM:

• Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby

• ABPM jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków

• Umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego

• Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia, w trakcie normalnego funkcjonowania Pacjenta, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań w trakcie wizyty lekarskiej

• nadciśnienie białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. W trakcie wizyty ciśnienie tętnicze jest podwyższone RR > 140/90 mmHg , natomiast w ABPM prawidłowe

• nadciśnienie „maskowane”, które wymaga leczenia. W trakcie wizyty lekarskiej ciśnienie tętnicze jest prawidłowe tj. RR < 140/90, natomiast w ABPM jest podwyższone

Wykonanie badania ABPM należy rozważyć gdy: stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, oraz w domu

podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę

Na czym polega całodobowe badanie ciśnienia

Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Przygotowanie do badania:

należy założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
przed założeniem rejestratora należy odpocząć 15-30 minut
przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa. Przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu
Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwyklej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności. Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania.

Jak zachowywać się podczas badania:

w dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa
należy prowadzić normalny tryb życia
Podobnie, jak w przypadku innych badań diagnostycznych, badanie ABPM z reguły wykonuje się na zlecenie lekarza w określonych sytuacjach klinicznych. Jednak, ponieważ badanie ABPM jest bezpieczną, nieinwazyjna techniką, może być wykonane na życzenie pacjenta, bez skierowania od lekarza.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

Echo serca Płock

USG / Echo serca dorosłych

Echo serca Płock

Jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje się za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową, która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonywać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca.

Rejestrację echokardiogramu przez ścianę klatki piersiowej dokonuje się u pacjenta leżącego płasko na lewym boku z lewą ręką założoną za kark. Głowica ultradźwiękowa jest przyłożona do klatki piersiowej. W miejscu przyłożenia głowicy na powierzchni skóry rozprowadza się wodorozpuszczalny żel celem poprawy przewodnictwa ultradźwięków

Właściwe uwidocznienie struktur serca może być czasami trudne u osób otyłych, z chorobami płuc lub deformacją klatki piersiowej .

Zastosowanie echokardiografii:

Badanie traw 10 - 30 minut, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego badania nawet dla kobiet w ciąży i dzieci.

• diagnostyka i monitorowanie wad zastawkowych serca
• kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
• ocena morfologii i funkcji serca u pacjentów z chorobą wieńcową, szczególnie po zawale serca
• ocena i monitorowanie czynności serca u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
• diagnostyka szmerów sercowych
• podejrzenie choroby osierdzia, wad przeciekowych
• podejrzenie infekcyjnego zapalania wsierdzia, skrzepliny, guza serca
• podejrzenie choroby aorty piersiowej
• ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
• diagnostyka chorych po omdleniach
• diagnostyka chorych z zaburzeniami rytmu serca
• ocena serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym
• diagnostyka chorych po epizodzie niedokrwienia mózgu – poszukiwanie źródeł zatorowości sercowopochodnej
• ocena serca u pacjentów onkologicznych leczonych lub kwalifikowanych do chemioterapii
• badanie przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu sercowo-naczyniowego
• cena serca u chorych w ciężkim stanie lub po ciężkim urazie
• ocena serca u osób z czynnikami ryzyka przez zabiegami operacyjny

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Szpernal

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński