Echo serca Płock

Jest nieinwazyjną techniką strukturalnej i czynnościowej oceny serca za pomocą ultradźwięków. Badanie wykonuje się za pomocą echokardiografu wyposażonego w odpowiednią głowicę ultradźwiękową, która wysyła wiązkę ultradźwięków o określonej częstotliwości. Odbite od tkanek echa wracają do głowicy, są przetwarzane w impulsy elektryczne i obrazowane na monitorze urządzenia.

Odpowiednie oprogramowanie aparatu echokardiograficznego pozwala dokonywać wielu pomiarów i wyliczeń specjalistycznych parametrów niezbędnych do oceny budowy i funkcji serca.

Rejestrację echokardiogramu przez ścianę klatki piersiowej dokonuje się u pacjenta leżącego płasko na lewym boku z lewą ręką założoną za kark. Głowica ultradźwiękowa jest przyłożona do klatki piersiowej. W miejscu przyłożenia głowicy na powierzchni skóry rozprowadza się wodorozpuszczalny żel celem poprawy przewodnictwa ultradźwięków

Właściwe uwidocznienie struktur serca może być czasami trudne u osób otyłych, z chorobami płuc lub deformacją klatki piersiowej .

Zastosowanie echokardiografii:

Badanie traw 10 - 30 minut, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego badania nawet dla kobiet w ciąży i dzieci.

• diagnostyka i monitorowanie wad zastawkowych serca
• kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
• ocena morfologii i funkcji serca u pacjentów z chorobą wieńcową, szczególnie po zawale serca
• ocena i monitorowanie czynności serca u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
• diagnostyka szmerów sercowych
• podejrzenie choroby osierdzia, wad przeciekowych
• podejrzenie infekcyjnego zapalania wsierdzia, skrzepliny, guza serca
• podejrzenie choroby aorty piersiowej
• ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną lub nadciśnieniem płucnym
• diagnostyka chorych po omdleniach
• diagnostyka chorych z zaburzeniami rytmu serca
• ocena serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym
• diagnostyka chorych po epizodzie niedokrwienia mózgu – poszukiwanie źródeł zatorowości sercowopochodnej
• ocena serca u pacjentów onkologicznych leczonych lub kwalifikowanych do chemioterapii
• badanie przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu sercowo-naczyniowego
• cena serca u chorych w ciężkim stanie lub po ciężkim urazie
• ocena serca u osób z czynnikami ryzyka przez zabiegami operacyjny

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Szpernal

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński