Łukasz Pacek

Holter ciśnieniowy (ABPM)

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, niewydolność serca udar mózgu i zaburzenia funkcji nerek, retinopatia, miażdżyca tętnic obwodowych.

Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca.

Ciśnienie tętnicze ma swój rytm dobowy. Fizjologicznie w godzinach nocnych ciśnienie tętnicze jest niższe niż dzienne o 10 – 20 % - taki prawidłowy profil ciśnienia nazywamy DIPPER. Nieprawidłowy profil dobowego ciśnienia tętniczego zwiększa ryzyko powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

NON-DIPPER - spadek ciśnienia tętniczego w nocy jest mniejszy niż 10 %

REVERSE-DIPPER - wzrost ciśnienia tętniczego w nocy

EXTREME-DIPPER - spadek ciśnienia w nocy jest większy niż 20 %

Korzyści wynikające z wykonania badania ABPM:

• Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby

• ABPM jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków

• Umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego

• Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia, w trakcie normalnego funkcjonowania Pacjenta, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań w trakcie wizyty lekarskiej

• nadciśnienie białego fartucha”, które nie wymaga leczenia. W trakcie wizyty ciśnienie tętnicze jest podwyższone RR > 140/90 mmHg , natomiast w ABPM prawidłowe

• nadciśnienie „maskowane”, które wymaga leczenia. W trakcie wizyty lekarskiej ciśnienie tętnicze jest prawidłowe tj. RR < 140/90, natomiast w ABPM jest podwyższone

Wykonanie badania ABPM należy rozważyć gdy: stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt, oraz w domu

• podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
• podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę

Na czym polega całodobowe badanie ciśnienia

Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Przygotowanie do badania:

• należy założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
• przed założeniem rejestratora należy odpocząć 15-30 minut
• przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa
• przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwykłej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności. Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania.

Jak zachowywać się podczas badania:

• w dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa
• należy prowadzić normalny tryb życia

Podobnie, jak w przypadku innych badań diagnostycznych, badanie ABPM z reguły wykonuje się na zlecenie lekarza w określonych sytuacjach klinicznych. Jednak, ponieważ badanie ABPM jest bezpieczną, nieinwazyjna techniką, może być wykonane na życzenie pacjenta, bez skierowania od lekarza.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek