Holter EKG Płock

24 - godzinne EKG metodą Holtera

Badanie EKG metodą Holtera jest modyfikacją spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy tradycyjnym badaniu Ekg. Aparat do badania metodą Holtera wygląda jak walkman. Przytwierdza się go do paska w talii. Odchodzi od niego 5 elektrod, które lekarz przykleja na lewej piersi, wokół serca. Wcześniej odtłuszcza ją spirytusem lub eterem. Mężczyźni muszą to miejsce wygolić.

W trakcie badania należy wykonywać wszystkie codzienne czynności , tak aby badanie było wiarygodne. Wskazane jest prowadzić dziennik i zapisywać objawy (np. kołatanie serca, zawroty głowy, duszności).

Zaletą badania holterowskiego w porównaniu z innymi metodami diagnozowania jest to, że pokazuje pracę serca również w czasie snu.

Co jakiś czas Pacjent powinien sprawdzać, czy elektrody są przyklejone do skóry i połączone z aparatem. Gdyby się odkleiły, należy je ponownie przykleić, w tych samych miejscach, plastrem bez opatrunku. Jeśli odłączy się przewód od Holtera, trzeba ponownie go wcisnąć (końcówka działa jak zatrzask).

Z aparatem HOLTERA nie możemy się kąpać!
Badanie nie boli, jest całkowicie bezpiecznie i nieinwazyjne ,nie narusza tkanek ciała .

Po 24 godzinach ( zapis może trwać nawet 48 godzin) aparat jest zdejmowany w pracowni holterowskiej a zapisane dane są oceniane i analizowane przez kardiologa. Zapis z karty pamięci danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez lekarza za pomocą specjalistycznego programu komputerowego.

Pacjent otrzymuje wynik w formie papierowej wraz z interpretacją badania przez kardiologa.

Wskazania do badania:

• ocena objawów, które mogą byś skutkiem zaburzeń rytmu serca
• kołatania serca
• omdlenia
• stany przedomdleniowe
• zawroty głowy nieustalonego pochodzenia
• ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
• ocena funkcji sztucznego rozrusznika serca lub wszczepionego kardiowertera-defibrylatora
• diagnostyka bólów w klatce piersiowej

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek