Kolonoskopia plock

Jest badaniem umożliwiającym dokładną ocenę śluzówki całego jelita grubego i w niektórych przypadkach niewielkiego odcinka jelita cienkiego Badanie to polega na oglądaniu śluzówki odbytnicy i okrężnicy przy pomocy giętkiego urządzenia wprowadzanego do jelita przez odbyt a u Pacjentów ze stomią przez stomię.

Wykorzystywany w naszym ośrodku sprzęt endoskopowy to jeden z najnowszych modeli kolonoskopów lidera producentów sprzętu medycznego OLYMPUS. Kolonoskop przez nas wykorzystywany umożliwia oglądanie obrazu w wysokiej rozdzielczości ( HDTV ), posiada funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła (technologia NBI) i LED-owe źródło światła. Takie parametry endoskopu znacznie poprawiają widoczność struktury na powierzchni błony śluzowej co potencjalnie zmniejsza ilość niepotrzebnych biopsji i poprawia jakość badania.

Kolonoskopia jest obecnie najskuteczniejszą i nieporównywalną z żadnym innym badaniem metodą diagnostyczną oceniającą jelito grube. Kolonoskopia w zależności od wskazań i możliwości technicznych może być badaniem diagnostycznym, jak również leczniczym :

• tamowanie krwawień
• usuwanie ciał obcych
• wycinanie polipów, poszerzanie zwężeń

Wskazanie do badania:

• zgłaszane dolegliwościami i na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego (wywiad i badanie przedmiotowe) oraz ewentualnych badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych)
• podejrzenie choroby w obrębie jelita grubego

PRZED BADANIEM NALEŻY POINFORMOWAĆ LEKARZA O AKTUALNYM STANIE ZDROWIA W SZCZEGOLNOŚCI:

• nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca
• tętniak aorty
• nadciśnienie tętnicze
• duszność w spoczynku
• skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
• ciąża
• krwawienie miesiączkowe występujące w dniu badania
• jaskra
• uczulenie na leki
• choroba psychiczna
• osoby chore na cukrzycę powinny mieć przeprowadzone badanie w godzinach porannych

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane jest po przygotowaniu jelita polegającym na oczyszczeniu go z resztek pokarmowych za pomocą doustnie przyjmowanych środków przeczyszczających. Odpowiednie przygotowanie, zgodnie z zaleceniami, ma kluczowe znaczenie dla jakości wykonanego badania.

dzień przed badaniem
• powstrzymać się od jedzenia i picia innych płynów niż te służące do oczyszczenia jelita. W wyjątkowych sytuacjach oczyszczenie jelita może polegać na kilkudniowej głodówce, połączonej z licznymi czyszczącymi wlewami doodbytniczymi. Dokładny sposób, schemat przygotowania i preparat stosowany do oczyszczenia jelita ustalany jest indywidualnie z Pacjentem, w zależności od jego preferencji i godziny planowego wykonania kolonoskopii.
• badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu o średnicy ok. 1cm, który wprowadza się przez odbyt do je lita grubego
• badanie może okresami powodować dolegliwości bólowe o rożnym nasileniu.
• w trakcie procedury występuje uczucie wzdęcia wynikające z podawania powietrza do światła jelita dla jego dokładnej oceny

Endoskop służący do przeprowadzenia badania jest każdorazowo myty i dezynfekowany zgodnie z procedurami zalecanymi przez producenta, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie nie możliwe. Ewentualne wycinki z błony śluzowej pobiera się jednorazowymi, sterylnymi kleszczykami co dodatkowo zabezpiecza przed zakażeniem.

Ewentualne powikłania po badaniu

Kolonoskopia diagnostyczna jest stosunkowo bezpieczną procedurą a występowanie powikłań w trakcie tego typu badania jest bardzo rzadkie. Niemniej jednak całkowitego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić żaden lekarz.

Wyjątkowo rzadko może dojść do:

• przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego.
• czasami, zwłaszcza po pobraniu wycinków, do krwawienia z przewodu pokarmowego

Często tego typu powikłania udaje się zaopatrzyć endoskopowo jednak w niektórych sytuacjach wymagają one pilnego leczenia chirurgicznego/operacyjnego.
W rzadkich przypadkach dochodzi do niepożądanych objawów ze strony innych układów i narządów, najczęściej pod postacią zaostrzenie przewlekłych chorób np. choroby wieńcowej, astmy, padaczki, niewydolności serca. Aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych powikłań konieczna jest ścisła współpraca Pacjenta z Personelem wykonującym badanie oraz wypełnienie ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, uczuleń i ewentualnych innych istotnych faktów dotyczących stanu zdrowia Pacjenta.

Zalecenia po badaniu

•konieczne jest poinformowanie personelu przeprowadzającego badanie jeśli po badaniu wystąpią niepokojące dolegliwości np. silne bóle jamy brzusznej, krwawienie z odbytu.

Znieczulenie

Jeśli badanie będzie przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym/analgosedacji przed jego wykonaniem odbędzie się rozmowa z lekarzem anestezjologiem, który oceni możliwość wykonania znieczulenia.

Po badaniu w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu oraz konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przeprowadzanej procedury. Po zapoznaniu się z informacja na temat badania i wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na przeprowadzenia badania.

Lekarze z danej specjalizacji