dr Aleksandra Muchametczyn - Szczepańska

dr Aleksandra Muchametczyn - Szczepańska

LARYNGOLOG

• Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunek Wojskowo-Lekarski 2008-2014r.
• Staż podyplomowy: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 2014-2015r.
• Od 2015 roku Młodszy Asystent Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku do chwili obecnej
• ZAKRES : rozpoznawanie i leczenie zachowawcze oraz chirurgiczne chorób nosa, uszu, gardła, krtani, jamy ustnej, zatok przynosowych, zmian skórnych okolic głowy i szyi oraz innych chorób z zakresu otorynolaryngologii.
• Jestem w trakcie odbywania kursów i staży w dziedzinie laryngologii jak i dziedzin pokrewnych. (Audiologia i Foniatria, Laryngologia Dziecięca, Chirurgia Ogólna, Chirurgia Plastyczna, Chirurgia Onkologiczna)
• Dodatkowo prowadzę zajęcia z przedmiotu Fizjologia Człowieka na PWSZ w Płocku