lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

SPECJALISTA CHIRURG

• Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ( obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny )

• Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

• Absolwent Studiów Podyplomowych, Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo, w Centrum Kształcenia Podyplompwego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

• Kursy i szkolenia w zakresie chirurgii naczyń, schorzeń układu naczyniowego, USG dopplerowskiego naczyń obwodowych