lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH / KARDIOLOG

• 1995 Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

• 1998 Dyplom Specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

• 2003 Dyplom Specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

• 2009 Dyplom Specjalisty w dziedzinie kardiologii

• Posiada Certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej

• Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa  Kardiologicznego