lek. med. Maciej Strawczyński

KARDIOLOG

• 1992 Absolwent  Wydziału Lekarskiego  Akademii Medycznej w Łodzi
• 1996  Dyplom  I Stopnia Specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych
•  2000 Dyplom Specjalisty II Stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych
•  2007 Dyplom Specjalisty w dziedzinie Kardiologii
•  Certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej ( operatora)
•  Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Nr 1194 uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
Od  2015 zajmuje się diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego.
Miejsce pracy;
Poradnia Kardiologiczna
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Medikard
Płock ul . Kolegialna 47
Oddział Kardiologii, Pracownia Hemodynamiki
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku