dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

• 1996 Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi

• 1999 Specjalizacja I stopnia w  dziedzinie chirurgii ogólnej

• 2001 Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (tytuł pracy – „Ocena wpływu dawki 3.000.000 KIU aprotyniny na zmniejszenie krwawienia pooperacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych przeprowadzanych w warunkach krążenia pozaustrojowego.”)

• 2007 Specjalizacja II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej

• 2013 Kierownik II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, do chwili obecnej

dr n. med. Michał Dominik Kurnatowski

dr n. med. Michał Dominik Kurnatowski

dr n. med. Michał Dominik Kurnatowski

dr n. med. Michał Dominik Kurnatowski

SPECJALISTA CHIRURG

• 2002 – Absolwent Wydziału Lekarskiego AKademi Medycznej w Łodzi
• Staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 im. WAM w Łodzi,
• Słuchacz studium doktoranckiego UM w Łodzi,asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w      Łodzi pod kierownictwem prof. Adama Dzikiego.
• 2000 –  Obrona rozprawy doktorskiej
• 2010 – Tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii ogólnej
• 2010 – pracuje jako starszy asystent w II Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, do chwili obecnej

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

SPECJALISTA CHIRURG

• Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ( obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny )

• Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

• Absolwent Studiów Podyplomowych, Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo, w Centrum Kształcenia Podyplompwego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

• Kursy i szkolenia w zakresie chirurgii naczyń, schorzeń układu naczyniowego, USG dopplerowskiego naczyń obwodowych