lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

KARDIOLOG

• 1992 Absolwent  Wydziału Lekarskiego  Akademii Medycznej w Łodzi
• 1996  Dyplom  I Stopnia Specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych
•  2000 Dyplom Specjalisty II Stopnia w zakresie Chorób Wewnętrznych
•  2007 Dyplom Specjalisty w dziedzinie Kardiologii
•  Certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej ( operatora)
•  Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Nr 1194 uprawniony do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
Od  2015 zajmuje się diagnostyką i leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego.
Miejsce pracy;
Poradnia Kardiologiczna
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Medikard
Płock ul . Kolegialna 47
Oddział Kardiologii, Pracownia Hemodynamiki
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH / KARDIOLOG

• 1995 Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

• 1998 Dyplom Specjalisty I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

• 2003 Dyplom Specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

• 2009 Dyplom Specjalisty w dziedzinie kardiologii

• Posiada Certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej

• Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa  Kardiologicznego

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH / KARDIOLOG

• Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku

• 2007 Specjalista chorób wewnętrznych

• 2012 Specjalista kardiologii

• Doświadczenie w kwalifikacji, wszczepianiu i kontroli urządzeń do elektroterapii serca (stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów)

• Pracuje jako Starszy Asystent na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

• Uczestnik wielu szkoleń i kursów w Polsce i za granicą, ze wszystkich dziedzin kardiologii ( m.in. z zakresu EKG, Echokardiografii)