dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

• 1996 Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi

• 1999 Specjalizacja I stopnia w  dziedzinie chirurgii ogólnej

• 2001 Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (tytuł pracy – „Ocena wpływu dawki 3.000.000 KIU aprotyniny na zmniejszenie krwawienia pooperacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych przeprowadzanych w warunkach krążenia pozaustrojowego.”)

• 2007 Specjalizacja II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej

• 2013 Kierownik II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, do chwili obecnej