Gastroskopia Płock

Panendoskopia zwana potocznie gastroskopią jest badaniem umożliwiającym dokładną ocenę śluzówki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest obecnie najskuteczniejszą i nieporównywalną z żadnym innym badaniem metodą diagnostyczną oceniającą przełyk, żołądek i dwunastnicę.

Badanie to polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy przy pomocy giętkiego urządzenia wprowadzanego do przewodu pokarmowego przez usta lub nos.

Gastroskopia w zależności od wskazań i możliwości technicznych może być badaniem diagnostycznym, jak również leczniczym, np.:

• tamowanie krwawień, usuwanie ciał obcych, wycinanie polipów, poszerzanie zwężeń

W trakcie gastroskopii wykonywane jest także, jeśli są wskazania, badania na obecność bakterii Helicobacter pylori (test ureazowy). Badanie to polega na pobraniu kleszczykami dwóch niewielkich wycinków z błony śluzowej żołądka i umieszczeniu ich na odpowiednim zestawie testowym w krótkim czasie uzyskiwany jest wynik.

Wykorzystywany w naszym ośrodku sprzęt endoskopowy to jeden z najnowszych modeli gastroskopów lidera producentów sprzętu medycznego firmy Olympus. Gastroskop przez nas wykorzystywany umożliwia oglądanie obrazu w wysokiej rozdzielczość (HDTV), posiada funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła (technologia NBI) i LED-owe źródło światła. Takie parametry endoskopu znacznie poprawiają widoczność struktury na powierzchni błony śluzowej co potencjalnie zmniejsza ilość niepotrzebnych biopsji i poprawia jakość badania.

Wskazanie do badania:

• zgłaszane dolegliwościami na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego (wywiad i badanie przedmiotowe) oraz ewentualnych badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych)
• istnieje podejrzenie choroby w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Przygotowanie do badania:

6-8 godzin przed badaniem
• powstrzymać się od spożywania wszelkich pokarmów płynnych i stałych
• nie palić, nie żuć gumy

bezpośrednio przed badaniem
• należy poinformować lekarza o aktualnym stanie zdrowia oraz o przebytych zabiegach i operacjach
• konieczne jest usunięcie ewentualnych protez zębowych z jamy ustnej.

Przebieg badania:

• badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej na lewym boku
• po znieczuleniu gardła przy użyciu aerozolu zawierającego środek miejscowo znieczulający pacjent ma zakładany między szczęki plastikowy, jednorazowy ustnik – zapobiega to uszkodzeniu endoskopu i ułatwia wykonanie badania
•następnie lekarz wprowadza przez jamę ustną i gardło do przełyku i żołądka gastroskop o średnicy ok 8 mm
• moment przeprowadzania gastroskopu przez gardło może być nieprzyjemny i powodować chwilowe uczucie krztuszenia, które jest minimalizowane przez ścisłą współpracę pacjenta z lekarzem polegającą na wykonaniu ruchu połykowego na polecenie wykonującego badanie
• ocena błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego trwa zazwyczaj kilka minut i jest bezbolesna, podobnie, jak pobieranie ewentualnych wycinków.

Endoskop służący do przeprowadzenia badania jest każdorazowo myty i dezynfekowany zgodnie z procedurami zalecanymi przez producenta, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki z błony śluzowej pobiera się jednorazowymi, sterylnymi kleszczykami co dodatkowo zabezpiecza przed zakażeniem.

Ewentualne powikłania po badaniu

Gastroskopia jest bardzo bezpieczna procedurą, a występowanie powikłań w trakcie tego typu badania jest niezwykle rzadka. Niemniej jednak całkowitego powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić żaden lekarz.

Wyjątkowo rzadko może dojść do:

• przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego
• czasami, zwłaszcza po pobraniu wycinków może dojść do krwawienia z przewodu pokarmowego. Często tego typu powikłania udaje się zaopatrzyć endoskopowo jednak w niektórych sytuacjach wymagają one pilnego leczenia chirurgicznego/operacyjnego.

W rzadkich przypadkach dochodzi do niepożądanych objawów ze strony innych układów i narządów, najczęściej pod postacią zaostrzenie przewlekłych chorób Pacjenta, np. choroby wieńcowej, astmy, padaczki, niewydolności serca. Aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych powikłań konieczna jest ścisła współpraca Pacjenta z Personelem wykonującym badanie oraz wypełnienie ankiety dotyczącej przewlekłych chorób, uczuleń i ewentualnych innych istotnych faktów dotyczących stanu zdrowia Pacjenta.

Zalecenia po badaniu:

• przez 2 godziny po badaniu nie spożywać żadnych pokarmów ani pić płynów aby uniknąć zakrztuszenia, gdyż gardło było znieczulone
• poinformować lekarza jeśli w ciągu kilku godzin wystąpią niepokojące dolegliwości np. silne bóle jamy brzusznej, wymioty z krwią, czarny stolec.

Znieczulenie

Jeśli badanie będzie przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym/analgosedacji przed jego wykonaniem odbędziecie się rozmowa z lekarzem anestezjologiem, który oceni możliwość wykonania znieczulenia.

Po badaniu w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu oraz konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące przeprowadzanej procedury. Po zapoznaniu się z informacja na temat badania i wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu Pani/Pana zdrowia zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody na przeprowadzenia badania.

Lekarze z danej specjalizacji