Usg urologiczne Płock

Usg urologiczne

Usg urologiczne Płock

Badanie obejmuje ocenę układu moczowo - płciowego, u mężczyzn ogólną ocenę prostaty (gruczołu krokowego), u kobiet ocenę macicy i przydatków. Usg stosuje się do szybkiej diagnostyki chorób nadnerczy, nerek, moczowodów, pęcherza, oraz męskich organów płciowych.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

• nieprawidłowy wynik ogólnego badania moczu
• nietrzymanie moczu, zmiany w moczu (ropa, krew, spieniony mocz, ciemne zabarwienie)
• częste oddawanie moczu, głównie w nocy
• uczucie nagłego parcia na pęcherz, oraz ból w dole brzucha po wypełnieniu pęcherza
• skąpomocz, bezmocz
• zmiany w wyglądzie prącia i moszny
• swędzenie i pieczenie cewki moczowej
• choroby układu moczowo- płciowego
• obrzęki nóg
• bóle w dolnej części pleców
• i inne wskazania

Przygotowanie do przeprowadzenia badania:

dzień przed badaniem
• dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa i pokarmów wzdymających
• jeśli nie ma przeciwwskazań -u osób ze znaczną nadwagą zaleca się tabletki dostępne bez recepty- Espumisan. Preparat ma na celu usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego, które stanowi przeszkodę dla ultradźwięków

6-8 godzin przed badaniem
• nie przyjmować pokarmów
• nie palić tytoniu, nie żuć gumy

2-3 godziny przed badaniem
• wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu (dobrze wypełniony pęcherz moczowy jest warunkiem miarodajnej oceny )
• na badanie należy zabrać całą dokumentację medyczną

Badanie trwa kilkanaście minut, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Paweł Traczyk

lek. med. Paweł Traczyk

Usg układu moczowego i prostaty Płock

Usg układu moczowego i prostaty

Badanie obejmuje ocenę pęcherza moczowego i nerek, u mężczyzn ogólną ocenę prostaty. u kobiet ocenę macicy i przydatków.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

• nieprawidłowy wynik ogólnego badania moczu
• bóle brzucha, nadbrzusza, okolicy lędźwiowej
• bóle kolkowe
• krwiomocz, skąpomocz, bezmocz
• podejrzenie kamicy w moczowodzie i pęcherzu moczowym
• upośledzenie czynności nerek
• zwiększona potrzeba oddawania moczu
• uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza
• choroby gruczołu krokowego
• torbiele nerki
• nadciśnienie tętnicze
• i inne wskazania

Przygotowanie do przeprowadzenia badania:

dzień przed badaniem
• dieta lekkostrawna, pozbawiona pokarmów wzdymających
• jeśli nie ma przeciwwskazań, u osób ze znaczną nadwagą, zaleca się tabletki Espumisan

6-8 godzin przed badaniem
• nie przyjmować pokarmów, nie pić napojów gazowanych
• nie palić i nie żuć gumy

2-3 godziny przed badaniem
• wypić 1-1,5 litra wody niegazowanej i nie oddawać moczu -pęcherz musi być wypełniony moczem
• na badanie należy zabrać dokumentację medyczną

Badanie trwa do kilkudziesięciu minut, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Paweł Traczyk

lek. med. Paweł Traczyk

Usg transrektalne Płock

Usg transrektalne

Usg transrektalne Płock

USG transrektalne -przezodbytnicze. Badanie obrazuje kanał odbytu i tkanki otacząjące odbyt.

Wskazania do wykonania badania:

• nietrzymanie stolca - tzw. problemy z defekacją
• bóle w okolicy odbytu
• ropne infekcje odbytu
• przetoki
• szczeliny odbytu
• po leczeniu operacyjnym lub radioterapii
• i inne

Przygotowanie do badania:

dzień przed badaniem
• osoby z dużym problemem zaparć, wieczorem należy wykonać lewatywę
• w ciągu dnia dieta lekkostrawna, nie przyjmować pokarmów wzdymających

w dniu badania
• od półtorej do trzech godzin przed badaniem należy wykonać lewatywę
• przyjmowane na stałe leki popijać małymi łykami wody, najlepiej 2 godziny przed badaniem
• należy zabrać ze sobą wcześniejsze badania i historię choroby

Przebieg badania:

• pacjent musi być rozebrany co najmniej od pasa w dół, kładzie się się na kozetce, na lewym boku z podkulonymi nogami
• przed wprowadzeniem sondy, lekarz wykonuje badanie per rectum – wprowadza do odbytu palec, w celu określenia ewentualnych przeszkód w kanale odbytu i odbytnicy
• następnie specjalna sonda wprowadzana jest do odbytu
• urządzenie przesyła obraz do monitora, na którym lekarz obserwuje przebieg badania

Przeciwwskazania do badania:

• przedziurawienie –perforacja odbytu lub odbytnicy (bezwzględnie wyklucza badanie)
• znaczne zwężenie odbytu

Badanie trwa do pół godziny, jest bezpieczne i bezbolesne. Ze względu na badany organ, Pacjent może odczuwać dyskomfort.

Lekarze z danej specjalizacji

dr n. med. Przemysław Galbfach

dr n. med. Przemysław Galbfach

Usg ortopedyczne Płock

Usg ortopedyczne

Usg ortopedyczne Płock

Badanie narządów ruchu wykorzystywane w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Zarówno po urazach, jak i w schorzeniach przewlekłych, Usg ortopedyczne daje wskazówki do dalszego leczenia.

Wskazania do badania :

• zmiany patologiczne układu mięśniowo - szkieletowego
• guzy tkanki podskórnej i skóry
• bóle kończyn
• asymetria kończyn
• po urazach, obrzęki mięśni
• zmiany zapalne
• krwiaki i torbiele
• po przebytych operacjach, dla oceny efektu leczenia
• i inne wskazania

W trakcie badania ocenie najczęściej podlegają:

• staw kolanowy, ramienny, łokciowy, biodrowy, skokowy, stopa, nadgarstkowy, ręka
• wiązadła i ścięgna kolana
•dół podkolanowy i łękotki
• wiązadła i ścięgna stopy
• ścięgno Achillesa
• mięśnie, nerwy

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
• należy zabrać ze sobą wszystkie poprzednie badania

Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Lekarze z danej specjalizacji:

dr n. med. Andrzej Grabowski

dr n. med. Andrzej Grabowski

USG ortopedyczne Dzieci

lek. Konrad Bielecki

Usg stawów Płock

Usg stawów

Usg stawów Płock

Badanie umożliwia dokładną diagnostykę chorób układu mięśniowo - szkieletowego. Ocenia ścięgna (ścięgna mięśni, pochewki ścięgien ), oraz struktury stawowe:

• kaletki
• więzadła
• jama stawu
• zarysy kostne stawów i kości

Wskazania do badania :

• ograniczenie ruchomości stawów
• zapalenia i obrzęki
• bóle stawów po urazach
• uczucie blokowania
• przeskakiwanie w stawie

W trakcie badania ocenie najczęściej podlegają:

• mostkowo-obojczykowy
• ramienny
• łokciowy
• nadgarstkowy, ręka
• skokowy, stopa
• staw biodrowy
• staw kolanowy

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
• należy zabrać ze sobą wszystkie poprzednie badania

Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Lekarze z danej specjalizacji:

dr n. med. Andrzej Grabowski

dr n. med. Andrzej Grabowski

USG ortopedyczne Dzieci

lek. Konrad Bielecki

Usg tkanek miękkich Płock

Usg tkanek miękkich

Usg tkanek miękkich Płock

Badanie jest najszybszą metoda diagnostyki zmian patologicznych występujących w tkankach miękkich. Obejmuje tkankę podskórną i inne tkanki łączne, pozwala na analizę ścięgien, wiązadeł i mięśni.

Wskazania do badania :

• dolegliwości bólowe
• guzy skóry i tkanki podskórnej torbiele, krwiaki
• urazy
• obrzęki mięśni
• powiększenie węzłów chłonnych
• przy podejrzeniu zapalenia
• i inne

W trakcie badania ocenie najczęściej podlegają:

• mostkowo-obojczykowy
• ramienny
• łokciowy
• nadgarstkowy, ręka
• skokowy, stopa
• staw biodrowy
• staw kolanowy

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
• należy zabrać ze sobą wszystkie poprzednie badania

Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Lekarze z danej specjalizacji:

dr n. med. Andrzej Grabowski

dr n. med. Andrzej Grabowski

USG ortopedyczne Dzieci

lek. Konrad Bielecki

Usg Doppler Płock

Usg Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

Badanie USG – Doppler jest jedną z metod diagnostyki naczyń domózgowych, bezbolesną i bezpieczną. Wykorzystywane jest przede wszystkim do oceny chorych, u których stwierdza się występowanie objawów neurologicznych, mogących wynikać z nieprawidłowości w obrębie tętnic szyjnych. Badanie to ma na celu wyodrębnienie grupy tych pacjentów, którzy ze względu na znaczne nasilenie zmian mogą odnieść korzyści z leczenia operacyjnego. Chorzy z mniejszym stopniem zwężenia mogą być poddani leczeniu zachowawczemu, oraz monitorowaniu postępu choroby. Badanie można wykonywać u pacjentów bezobjawowych jako metodę przesiewową oceny ryzyka sercowo – naczyniowego. Choroba tętnic jest zazwyczaj stanem uogólnionym, choć w zmiennym stopniu dotykać może różnych obszarów unaczynienia tętniczego. Naczynia szyjne stanowią dogodny model służący do oceny całego układu tętniczego. Ocena tętnic szyjnych z pomiarem grubości kompleksu intima – media pozwala wyodrębnić grupę pacjentów z podwyższonym ryzykiem zdarzenia sercowo – naczyniowego / zawału serca, udaru mózgu, nagłego zgonu sercowego/. Kolejną grupą chorych u których wykonuje się to badanie są pacjenci po zabiegach na tętnicach szyjnych / endarterektomie, stentowanie/, zwłaszcza ci u których podejrzewamy powikłania zabiegu. USG Doppler tętnic szyjnych znajduje także zastosowanie po przebytych urazach szyi w wyniku których mogło dojść do uszkodzenia naczyń dogłowowych /tętniaki, rozwarstwienia/.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

• bóle i zawroty głowy
• szumy uszne
• zaburzenia równowagi
• zaburzenia pamięci
• zaburzenia widzenia
• inne objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie mózgu
• przebyty udar mózgu
• miażdżyca
• stan po urazach szyi
• stan po operacjach tętnic szyjnych
• ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
• szmery nad tętnicami szyjnymi
• tętniące masy w obrębie szyi
• badania przesiewowe

W trakcie badania lekarz ocenia:

• morfologię tętnic
• wygląd kompleksu błony wewnętrznej i środkowej /intima – media complex/ , oraz dokonuje pomiarów grubości
• lokalizację, kształt, wielkość i echogeniczność zmian miażdżycowych
• ocenia widma przepływu krwi w uwidocznionych tętnicach

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga specjalnego przygotowania
• przed badaniem należy zdjąć z szyi biżuterię
• należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań

Przebieg badania:

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach z nieco odgiętą głową, skręconą w kierunku przeciwnym od badanego. Na skórę nakłada się specjalny żel, który ułatwia przenikanie fali ultradźwiękowej, oraz przesuwanie głowicy ultrasonograficznej. Przesuwając głowicę po skórze lekarz uwidacznia badane tętnice. Podczas badania wykorzystywane jest zjawisko odbicia (i pochłaniania) fali ultradźwiękowej, oraz efekt Dopplera. Komputer odczytuje, analizuje i przetwarza dane wysyłane za pośrednictwem głowicy, oraz przedstawia je na monitorze w postaci obrazów/ i dźwięków/. Ultrasonografista analizuje uzyskane informacje i formułuje wnioski.

Badanie trwa ok. 15 minut

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Jarosław Kapciuch

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Alicja Siwko

lek. med. Alicja Siwko

Usg węzłów chłonnych Płock

Usg węzłów chłonnych

Usg węzłów chłonnych Płock

Usg jest najlepszym sposobem oceny budowy i wielkości węzłów, dokładnie określa, czy diagnozowany węzeł wymaga szybkiej diagnostyki inwazyjnej. W trakcie badania oceniane sa węzły: pachowe, pachwinowe, szyjne, położone wzdłuż dużych naczyń szyi, podżuchwowe, karkowe, nadobojczykowe, podobojczykowe, zaotrzewne.

Wskazania do badania :

• powiększenia węzłów chłonnych ( np. zakażenia wirusowe i bakteryjne, nowotwory pierwotne - chłoniak, ziarnica złośliwa, oraz przerzuty nowotworowe )
• ból węzłów
• zmiany w obrębie skóry nad węzłami
• guzki na węzłach
• i inne wskazania

Przygotowanie do badania:

• przed badaniem zaotrzewnowych węzłów chłonnych (położonych w jamie brzusznej) należy być na czczo 6-8 godzin przed badaniem
• przed badaniem obwodowych węzłów chłonnych nie jest wymagane od Pacjenta żadne przygotowanie
• należy zabrać ze sobą wcześniejsze badania USG

Badanie trwa do 20 minut, jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Adam Lewandowski

Usg tarczycy Płock

Usg tarczycy

Usg tarczycy Płock

Badanie pozwala na monitorowanie leczenia i kontrolę zmian w obrębie gruczołu tarczowego .

Podczas badania lekarz diagnozuje :

• wielkość płatów składowych
• grubość cieśni tarczycy
• obecność zmian o charakterze patologicznym- guzki, cysty, torbiele, zwapnienia
• echogeniczność miąższu
• węzły chłonne umiejscowione w obrębie szyi

Wskazania do badania :

• dolegliwości, które mogą być związane z powiększeniem tarczycy
• powiększony obwód szyi
• chrypka, trudności z połykaniem
• nieprawidłowości wyczuwane podczas badania palpacyjnego
• nieprawidłowe wyniki badań krwi
• i inne

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga żadnego przygotowania.
• na badanie należy przynieść wyniki poprzednich badań USG, wyniki badań poziomu hormonów tarczycy i TSH
• mężczyźni powinni zgolić brodę

USG tarczycy wykonywane jest zawsze przed przystąpieniem Pacjenta do zabiegu biopsji tarczycy.
Badanie trwa do 20 minut, jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne .

Lekarze z danej specjalizacji:

Lek med Teresa Świtkiewicz - Pogodzińska

Lek med Teresa Świtkiewicz - Pogodzińska

Usg położnicze Płock

Usg położnicze

Usg położnicze Płock

Podstawowe badanie ultrasonograficzne ciężarnej kobiety, służące do oceny stanu płodu, przybliżonej masy, ustalenia wieku ciążowego, oraz rozpoznania płci. Jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne zarówno dla mamy i dziecka. Tak jak w przypadku wszystkich badań ultrasonograficznych, lekarz nanosi na powierzchnię brzucha żel i przy użyciu sondy ocenia parametry rozwoju płodu. Do 10 tygodnia, w przypadku zagrożenia ciąży, badanie wykonuje się metodą przezpochwową.

USG położnicze wykonywane jest we wszystkich trymestrach ciąży.

Pierwsze najlepiej między 11 a 14 tygodniem:

• sprawdzenie budowy jaja płodowego, określenie ich liczby
• sprawdzenie czynności serca płodu
• ocena wieku ciążowego
•ocena długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu (długość dziecka od czubka głowy do końca tułowia )
• obserwacja płodu pod kątem występowania wad genetycznych, bezmózgowia oraz przepukliny mózgowej

Drugie badanie między 20 a 22 tygodniem:

• ocena położenia płodu w łonie matki
• ocena narządów zewnętrznych i wewnętrznych, dokładna ich obserwacja
• określenie masy płodu
• pomiar ilości płynu owodniowego
• dokładna ocena łożyska i pępowiny

Trzecie badanie miedzy 28 a 32 tygodniem:

• oglądanie tych samych parametrów jak w 2 trymestrze

Przygotowanie do badania:

• wczesna ciąża (zagrożona), przygotowanie jak do USG ginekologicznego - należy opróżnić pęcherz
• późniejsze badania nie wymagają żadnych przygotowań (metoda przezbrzuszna)

Badanie traw od kilkunastu minut do pół godziny, jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne dla kobiety i dziecka .

Lekarze z danej specjalizacji

USG ortopedyczne Dzieci

lek. med. Marek Muchametczyn