Usg genetyczne Płock

USG genetyczne płodu to nieinwazyjne, bezbolesne badanie prenatalne. Wykonuje się je od 11. tygodnia do 13. tygodnia i 6. dnia ciąży, jeżeli długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu wynosi od 45 do 84 mm. USG genetyczne jest wykonywane głowicą przezbrzuszną, tylko w przypadku dużej otyłości Pacjentki głowicą przezpochwową .

USG genetyczne zalecane jest bezwzględnie w każdej ciąży!

W jakim celu wykonuje się badanie:

Badanie pozwala ocenić wysokość ryzyka wad genetycznych, wady wrodzone serca, wady rozwojowe cewy nerwowej oraz miedzy innymi rozszczep podniebienia. Obrazuje umiejscowienie łożyska, ilość wód płodowych, wagę i wielkość dziecka.

USG genetyczne obejmuje też wstępną ocenę wszystkich narządów płodu i obrazuje :

• przezierność fałdu karkowego(NT)
jest to zbiorniczek płynu na karku, który występuje u dziecka w tym okresie rozwoju. Szerokość tego zbiorniczka wynosi 1–3 mm.

poszerzenie NT powyżej 2,5 mm wskazuje, że płód może być obarczony jakąś chorobą: aberracją chromosomową (np. zespoły: Downa, Edwardsa, Turnera), wadą serca lub innego narządu .

• obecność kości nosowej (NB)
obecność kości nosowej (NB) – jej brak jest charakterystyczny dla dzieci z zespołem Downa

• przepływ krwi w przewodzie żylnym (DV)
przewód żylny to naczynie, które występuje tylko w życiu płodowym - łączy żyłę pępowinową z żyłą prowadzącą krew do serca, nieprawidłowy przepływ w tym naczyniu jest charakterystyczny dla dzieci z wadami serca i zespołami genetycznymi

• wiek ciąży
w tym okresie można go ocenić z dokładnością do 7–10 dni. Jest to ważne, gdy pacjentka ma nieregularne miesiączki

• budowę zewnętrzną i anatomiczną płodu
• głowa
• tułów
• kończyny dolne i górne
• mierzona jest długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL), czyli długość dziecka od czubka głowy do pośladków
• narządy wewnętrzne
• mózg
• żołądek
• pęcherz moczowy
• kręgosłup
• serce-częstotliwość bicia, budowa

Przygotowanie do badania:

• badanie nie wymaga żadnych przygotowań

Przebieg badania:

• pacjentka leży na kozetce, na brzuch nakładany jest specjalny, bezpieczny żel
• za pomocą głowicy przezbrzusznej, nie dotykając dziecka, lekarz dokonuje pomiarów i robi zdjęcia
• podczas badania obraz cały czas widoczny jest na monitorze komputera
• po wykonanym USG pacjentka otrzymuje wydruk badania ze zdjęciami i opisem, który należy dołączyć do karty ciąży

Badanie trawa od kilkunastu minut do pół godziny, jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla matki i dziecka.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Piotr Gierzyński

lek. med. Piotr Gierzyński

lek. med. Ryszard Kruczyński

lek. med. Ryszard Kruczyński