Usg węzłów chłonnych Płock

Usg jest najlepszym sposobem oceny budowy i wielkości węzłów, dokładnie określa, czy diagnozowany węzeł wymaga szybkiej diagnostyki inwazyjnej. W trakcie badania oceniane sa węzły: pachowe, pachwinowe, szyjne, położone wzdłuż dużych naczyń szyi, podżuchwowe, karkowe, nadobojczykowe, podobojczykowe, zaotrzewne.

Wskazania do badania :

• powiększenia węzłów chłonnych ( np. zakażenia wirusowe i bakteryjne, nowotwory pierwotne - chłoniak, ziarnica złośliwa, oraz przerzuty nowotworowe )
• ból węzłów
• zmiany w obrębie skóry nad węzłami
• guzki na węzłach
• i inne wskazania

Przygotowanie do badania:

• przed badaniem zaotrzewnowych węzłów chłonnych (położonych w jamie brzusznej) należy być na czczo 6-8 godzin przed badaniem
• przed badaniem obwodowych węzłów chłonnych nie jest wymagane od Pacjenta żadne przygotowanie
• należy zabrać ze sobą wcześniejsze badania USG

Badanie trwa do 20 minut, jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne.

Lekarze z danej specjalizacji:

lek. med. Adam Lewandowski

lek. med. Adam Lewandowski