próba wysiłkowa Płock

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - test wysiłkowy

Spoczynkowe badanie EKG może być prawidłowe u osób z zaawansowaną chorobą wieńcową.

Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśni szkieletowych na tlen co prowadzi do przyspieszenia rytmu serca i wzrostu objętości krwi przepompowywanej przez serce. Wzrasta praca serca i zapotrzebowanie serca na tlen co jest realizowane przez zwiększony przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego.

U zdrowych osób wraz z obciążeniem serca zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe.

U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego np. z powodu zwężenia tętnicy wieńcowej , powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte to zapotrzebowanie drogą zwiększonego przepływu i rozwijają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Pojawiają się zmiany niedokrwienne w EKG, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić takie objawy jak ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, zmęczenie.

Obciążenie wysiłkiem fizycznym polega na chodzeniu po bieżni ruchomej. Podczas wysiłku prowadzi się stałe monitorowanie EKG oraz wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego w odstępach 3 minutowych. W zależności od protokołu badania co określony czas zwiększa się szybkość przesuwu taśmy i kąt nachylenia bieżni. Optymalnie wysiłek jest kontynuowany do osiągnięcia 85 % maksymalnej wartości tętna dla danego wieku. W każdej chwili badanie może zostać przerwane na prośbę pacjenta lub z powodów medycznych. Po zakończeni wysiłku następuje 5 – 10 minutowa faza odpoczynku podczas której również monitoruje się pracę serca za pomocą EKG.

Pacjent otrzymuje wynik badania w formie papierowego zapisu wraz z interpretacją badania przez lekarza kardiologa.

Przygotowanie do badania:

• pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed testem
• po konsultacji z lekarzem powinno się odstawić w miarę możliwości leki mogące utrudnić interpretację badania
• badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza kardiologa

Zastosowanie

• diagnostyka bólów w klatce piersiowej
• ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
• ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
• kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia)
• kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca
• diagnostyka zaburzeń rytmu serca
• ocena tolerancji wysiłku u wybranych pacjentów z wadami zastawkowymi serca.
• kwalifikacja do wyczynowego uprawiania sportu

Przeciwskazania

• świeży zawał mięśnia sercowego
• niestabilna choroba wieńcowa
• kardiomiopatia przerostowa
• zwężenie lewego ujście tętniczego (stenoza aortalna)
• nadciśnienie płucne
• groźne zaburzenia rytmu serca
• zatorowość płucna i/lub obwodowa
• zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV)
• zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia
• tętniak aorty
• ostre choroby zapalne
• zaawansowane choroby ogólnoustrojowe
• choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu
• frakcja wyrzutowa poniżej 30%
• brak zgody pacjenta
• niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Lekarze z danej specjalizacji

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Romuald Korzeniak

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Radosław Lubasiński

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Maciej Rynkiewicz

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Paweł Staneta

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Maciej Strawczyński

lek. med. Piotr Drzewek

lek. med. Piotr Drzewek