USG ortopedyczne Dzieci

Badanie EMG elektromiografia, jedno z podstawowych badań służących do rozpoznawania chorób neurologicznych –mięśni i nerwów obwodowych. Składa się z dwóch elementów:

• badanie ENG – ocena funkcji nerwów obwodowych za pomocą stymulacji wybranych nerwów prądem
• badanie EMG – badanie mięśnia za pomocą elektrody igłowej

Badanie stosuje się w celu diagnozowania schorzeń:

• stwardnienia bocznego zanikowego
• rdzeniowego zaniku mięśni
• uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego, oraz korzeni nerwowych
• chorób złącza nerwowo-mięśniowego –miastenia, zespoły miasteniczne
• zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwu twarzowego, strzałkowego, łokciowego, promiennego
• przy urazach mięśni
• zapalenie wielomięśniowe, oraz inne choroby mięśni
• i inne schorzenia

Przygotowanie do badania EMG:

• nie należy smarować skóry, badanej części ciała, kremami i żelami
• skóra powinna być ogrzana, szczególnie zimą
• należy bezwzględnie poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach nawet tych dostępnych bez recepty
• bezwzględnie poinformować lekarza jeśli Pacjent posiada rozrusznik w sercu lub inne metalowe elementy

Lekarze z danej specjalizacji

USG ortopedyczne Dzieci

lek. Karolina Zacharewicz-Talarek
Specjalista neurolog